Digitale løsninger lader virksomheder i stikken

08.03.2017
Haves: Offentlige digitale løsninger Ønskes: Større sammenhæng, brugervenlighed og hjælp

Sådan lyder nødråbet fra landets mindre virksomheder. Digital selvbetjening er et must for at drive virksomhed i Danmark. Men de digitale løsninger, som virksomheder skal bruge til at indberette til myndighederne, er langt fra brugervenlige nok.

Hver femte selvstændige oplever de digitale offentlige selvbetjeningsløsninger som byrdefulde fremfor en hjælp i driften af virksomheden. Stabiliteten halter, og hjælpen er utilstrækkelig, når man som virksomhedsejer går i stå i indberetningerne. Det viser en undersøgelse blandt Ases knap 70.000 medlemsvirksomheder.

Ase: De selvstændige skal involveres 
De mindste virksomheders digitale frustrationer bekymrer Ases administrerende direktør, Karsten Mølgaard Jensen, som på baggrund af undersøgelsen vil rejse problematikken om den manglende brugervenlighed i Virksomhedsforum, der rådgiver regeringen om veje til at lette regelbyrden for erhvervslivet. 

”Særlig for de mindre virksomheder er øget brugervenlighed vigtigt. Derfor er der behov for at gennemgå de eksisterende løsninger med henblik på at gøre dem mere brugervenlige og udvikle løsninger, der er intuitive og lette at forstå. Dette arbejde bør foregå i tæt dialog med de virksomheder, som bruger systemerne og derfor har indgående kendskab til den virkelighed, systemerne spiller ind i,” siger Karsten Mølgaard Jensen.

Manglende support og svært sprog
Den manglende brugervenlighed kommer til udtryk på flere måder. Et problem er manglende support, men de offentlige digitale løsninger kan også være svære at overskue og teksterne vanskelige at læse og forstå. Således mener knap hver tredje selvstændige, at kommunikationen i de offentlige digitale løsninger er svær. To ud af fem er uenige eller meget uenige i, at det er nemt at overskue de offentlige løsninger.

”At drive virksomhed i Danmark er umuligt uden at benytte de offentlige digitale selvbetjeningsløsninger. Derfor er høj brugervenlighed og optimal drift af systemerne afgørende for virksomhedernes brug af ressourcer og mulighed for at drive forretning. Selv om virksomhederne overordnet set vurderer, at offentlige digitale indberetningsløsninger er en hjælp i forbindelse med driften, er der behov for at finde løsninger, som i højere grad er tilpasset virksomhedens dagligdag og derfor ikke skaber frustrationer,” siger Karsten Mølgaard Jensen.

Rigsrevisionen dumper brugervenligheden
Rigsrevisionen har undersøgt brugervenligheden af en række offentlige digitale selvbetjeningsløsninger. Ingen af de ni undersøgte virksomhedsrettede selvbetjeningsløsninger vurderes i tilstrækkelig grad at være brugervenlige fra start til slut. Gennemgående er der problemer med, at løsningerne ikke vejleder og hjælper brugerne.

”Konklusionen bekræfter behovet for at gennemgå de eksisterende løsninger med henblik på at øge brugervenligheden. Det drejer sig om at udvikle løsninger, der er intuitive og lette at forstå for virksomhederne. Dette arbejde bør foregå i tæt dialog med de virksomheder, som bruger systemerne og derfor har indgående kendskab til den virkelighed, selvbetjeningsløsningerne spiller ind i,” siger Karsten Mølgaard Jensen.