Du kan snart forlænge din dagpengeperiode på en fleksibel måde

16.01.2017
Fra 1. januar 2017 kan du forlænge dine dagpenge, hvis du får et arbejde i selve dagpengeperioden. Det er en central del af den største reform af dagpengesystemet i nyere tid, og det giver dig større fleksibilitet i forhold til, hvor længe du har ret til dagpenge.

”Et tryggere dagpengesystem” hedder reformen, som fra årsskiftet skal gøre dagpengesystemet lidt mere smidigt for dagpengemodtagerne. En af hjørnestenene i reformen er den fleksible genoptjening af dagpenge.

Helt praktisk betyder den fleksible genoptjening, at du kan vælge at forlænge din ret til dagpenge, hvis du får et arbejde i din dagpengeperiode. De opsparede løntimer, kan du dog først veksle til dagpenge efter udløb af dagpengeretten.

Det sker i forholdet 1:2, og forlængelsen kan højst være på 1 år.

Hvordan virker det i praksis?
Lad os forestille os, at du i din dagpengeperiode får tilbudt en midlertidig ansættelse på fuld tid i fire måneder. Efter de fire måneder har du så haft 641 løntimer. Dem kan du veksle i forholdet 1:2 efter udløbet af din dagpengeret.

Det vil sige, at du så har ret til at forlænge dine dagpenge med 1.282 timer efter udløb af din dagpengeret. Det er imidlertid blot et tænkt eksempel på, hvordan du fleksibelt kan forlænge din dagpengeperiode og kan ikke erstatte reel vejledning.

Der er flere tekniske forhold, du bør være opmærksom på med hensyn til de nye regler – blandt andet er der en frist for, hvornår du skal have afholdt de optjente timer. Dem skal vi nok informere dig om, hvis det bliver relevant.

Tøv ikke med at snakke med os
Hvis du har spørgsmål til de nye regler for fleksibel genoptjening, er du velkommen til at kontakte os på 7013 7013.