Erhvervsfremmesystemet skal målrettes små virksomheder

28.04.2017

Staten bidrager årligt med milliarder af kroner til at støtte og fremme erhvervslivet.

Men intentionen om at give virksomhederne de bedste muligheder for at drive forretning kvæles i knopskydninger og uklare rollefordelinger i et stort og komplekst voksende system med mere end 250 forskellige aktører. Derfor bruger  landet mindste virksomheder kun systemet perifert.

Tre ud af fire små selvstændige erhvervsdrivende har aldrig benyttet et offentligt erhvervsfremmetilbud, og kun hver 20. virksomhed har et godt kendskab til de tilbud, kommuner, regioner og væksthuse med flere har til erhvervslivet.

Læs Ases bud på hvordan 

Erhvervsfremmesystemet indrettes på de mindste virksomheders behov.