Fleksible pensionsmuligheder ønskes

12.06.2017

En god pensionsløsning for selvstændige kræver forståelse for, at selvstændige og iværksættere særligt i opstart-og svære år ganske enkelt ikke har tilstrækkelige kapital til opsparing. Derfor bør selvstændiges muligheder for frivillige pensionsindbetalinger i højere grad tage hensyn til udsving i de selvstændiges indtjening -og dermed i deres indbetalingsmønster, skriver Ases administrerende direktør Karsten Mølgaard Jensen i indlæg i Frederiksborg Amts Avis.

At afsætte midler til alderdommen giver god mening.

Men det skal ske ad frivillighedens vej. Derfor er der god grund til at glæde sig over, at regeringen har besindet sig og droppet forslaget om tvungen pensionsopsparing for alle selvstændige.

Ingen forretninger skal tvinges i gulvet af den ekstra selskabsskat, som en obligatorisk pensionsopsparing for selvstændige reelt var. I stedet for at begrænse friheden og handlemulighederne for landets selvforsørgende og vækstskabende selvstændige erhvervsdrivende er der brug for mere fleksible muligheder for frivillige indbetalinger.

Forslaget fra V-regeringens 2025-plan »Et stærkere Danmark« om tvungen pensionsopsparing også for selvstændige har ellers spøgt i kulissen siden efteråret 2016. Men særligt efter regeringsudvidelsen og den nye konservative erhvervsminister Brian Mikkelsens mere iværksættervenlige kurs har tvangspensionsordningen været svær at sluge. Så svær at de selvstændige nu undtages.

At flytte livsvigtig likvid kapital fra små danske virksomheder harmonerer dårligt med Brian Mikkelsens ønske om, at Danmark skal være et af verdens bedste lande at starte og drive virksomhed i. I forvejen ligger vi på en halvdårlig 32. plads, hvad angår adgang til kapital, ifølge Verdensbankens seneste årlige erhvervsindeks »Doing Business 2017«.

Om nogen sætter iværksættere og selvstændige pris på friheden og muligheden for at træffe egne valg. Til gavn for os alle bringer de gerne egne midler i spil for at opbygge en virksomhed og skabe vækst. Det kommer os alle til gode.

Men umiddelbart vil en tvangspensionsordning have en række negative konsekvenser.

Investeringer vil falde. Medarbejderstaben vil skrumpe, og i yderste konsekvens vil virksomheder lukke. Samtidig ville ordningen, som foreslået i »Et Stærkere Danmark«, ifølge Finansministeriets egne beregninger kun løse udfordringen for et fåtal af selvstændige uden nævneværdig pensionsopsparing.

For 98 procent vedkommende ville ordningen alene betyde mere bureaukrati i hverdagen.

En god pensionsløsning for selvstændige kræver forståelse for, at selvstændige og iværksættere særligt i opstart-og svære år ganske enkelt ikke har tilstrækkelige kapital til opsparing. Derfor bør selvstændiges muligheder for frivillige pensionsindbetalinger i højere grad tage hensyn til udsving i de selvstændiges indtjening -og dermed i deres indbetalingsmønster.

Det kræver en hel anden fleksibilitet.