Hvor mange timers arbejde har du haft siden 1. juli?

06.09.2017
Oktober er første gang, der er risiko for at blive trukket for en dags dagpenge. Det sker efter de nye regler, hvis du ikke har haft mere end 148 løntimer siden 1. juli 2017.

Et af tiltagene i dagpengereformen, der trådte i kraft 1. juli i år, er, at vi som a-kasse hver 4. måned skal se på, hvor mange løntimer du som ledig har haft. Var du ledig pr. 1. juli i år, men har du indsat mere end 148 løntimer på din beskæftigelseskonto når oktober er omme, er alt fint. Du får de dagpenge, som du forventer.

148 timer eller mindre koster dig 849 kroner
Har du derimod arbejdet 148 timer eller mindre, når oktober rinder ud, bliver du trukket hvad der svarer til én dag i dagpenge (maks. 849 kr.(2017)). Det er en såkaldt karensdag, som du altså risikerer at udløse én af hver fjerde måned. Alt afhængig af hvor mange løntimer du har haft i perioden.

Tjek din udbetaling i oktober
Bliver du trukket for en dags dagpenge på din specifikation for oktober, er det en god idé at tjekke din ’beskæftigelseskonto’ på jobnet.dk (ligger under ’min side’ og ’mine dagpenge’). Her vil du kunne se, hvor mange løntimer du har haft i perioden juli til oktober. Du bliver som sagt trukket for en dags dagpenge, hvis du pr. 31. oktober ligger på 148 timer eller derunder.

Først indplaceret efter reformen trådte i kraft?
Er du blevet indplaceret i dagpengesystemet senere end 1. juli 2017, altså 1. august eller 1. september, kommer spørgsmålet om karens først på tale for dig, efter du har været indplaceret i fire kalendermåneder