Nu spejler dagpengeforbruget bedre virkeligheden

06.06.2017

Med de nye dagpengeregler opgør vi dit forbrug af dagpenge i timer frem for uger. Systemet bliver mere retfærdigt og betyder, at du kun forbruger de dagpenge, du rent faktisk får udbetalt.

Prøv at tænke på dagpengekortet som et klippekort. Fra den 1. juli 2017 klipper vi i det time for time i stedet for at klippe i hele uger. Det er en god nyhed for alle dagpengemodtagere, for det er langt mere retfærdigt og afspejler virkeligheden, som den faktisk er. Du forbruger kun de dagpenge, du rent faktisk får udbetalt.

Eksemplet Louise - fra 148 til 68 timers forbrug
Louise er anlægsgartner, og over en fire ugers periode arbejder hun 20 timer om ugen. De 20 timer skal selvfølgelig modregnes i hendes dagpenge, således at hun får udbetalt 17 timers dagpenge om ugen. På fire uger bliver det altså 68 timers dagpenge, Louise får til udbetaling.

Fra den 1. juli 2017 vil Louise kun forbruge de 68 timers dagpenge, som hun rent faktisk får udbetaling for over de fire uger. Hidtil har det været sådan, at Louise vil få klippet hele fire uger - det svarer til 148 timer - af sine dagpenge, til trods for at hun kun får 68 timer udbetalt. Louise "sparer" altså i den nye situation 80 timers dagpenge, som indtil videre så at sige blot er gået op i røg.

Slut med at snuble over et par fridage - mød Mette
Fremover vil en enkelt feriedag hist og pist kun indebære, at du forbruger de timer, som fridagene reelt svarer til. En fridag svarer til 7,4 timers dagpenge. En af dem, der vil kunne mærke denne ændring, er Mette, som er frisør og på dagpenge: En dag får Mette et fuldtidsvikariat på 8 uger i den lokale frisørsalon. I løbet af de 8 uger vil Mette gerne holde et par fridage. Én i den første uge, og én i den tredje uge. For de to dage udbetaler hendes a-kasse feriedagpenge til hende.

Som reglerne er nu, vil Mette bruge hele to uger af sin dagpengeret på grund af de to feriedage, der ligger i hver sin uge. Det svarer til 74 timer. For så snart Mette overhovedet forbruger dagpenge i en uge, forbruger hun en hel uge, uanset at hun reelt kun har brugt (og fået udbetalt) 14,8 timer.

Fra den 1. juli bliver afregningen for Mettes to fridage langt mere retfærdig og et spejl af virkeligheden. De to fridage, Mette har holdt, bliver kun til et forbrug af dagpenge på de 14,8 timer, som to fridage svarer til. I stedet for at koste to ugers dagpengeret. Med de nye regler betyder det altså, at Mette har "sparet" 59,2 timer af sit dagpengeforbrug.

Holder du fri for egen regning, er princippet det samme
Vælger du at holde fri på enkelte dage frem for i hele uger, mens du er på dagpenge, er din situation på linje med Louise og Mette. Præcis som du ikke får udbetalt dagpenge på de dage, hvor du holder fri for egen regning, barberer du også kun din samlede dagpengebeholdning ned med de dage (timer), hvor du får en udbetaling. Tidligere brugte du en hel uges dagpengeret, ligegyldigt om du holdt én eller fire fridage inden for den samme uge. Fremover "koster" én dags dagpenge altid kun 7,4 timer. Systemet er blevet mere fair og fleksibelt.