Nyt dagpengesystem for selvstændige, freelancere og honorarmodtagere

28.04.2017

Sådan er det langtfra i dag, og det bliver et stigende problem på fremtidens arbejdsmarked, hvor stadig flere danskere kommer til at veksle mellem forskellige beskæftigelsesformer.

Derfor bør det nuværende meget skarpe skelnen i dagpengesystem mellem, om du er selvstændig eller lønmodtager, erstattes af en indtægtsbaseret model, hvor alle indtægter kan tælles uanset beskæftigelsesform. Samtidig skal det være lettere for selvstændige erhvervsdrivende at dokumentere ophør af virksomhed.

Læs Ases forslag her:

Nyt dagpengesystem for selvstændige, freelancere og honorarmodtagere