Nyt dagpengesystem fremmer iværksætteri

31.05.2017

Aftalen om et nyt dagpengesystem er en vigtig forudsætning for at kunne begå sig på arbejdsmarkedet i fremtiden. Forhåbentlig giver det flere danskere det nødvendige mod til at kvitte lønmodtagerjobbet og realisere den gode ide, når grundpillen i dansk demokrati, lighed for loven, også gælder i dagpengesystemet. Danmark har brug for den iderigdom, konkurrence og virkelyst, som iværksætterne repræsenterer, skriver Ases administrerende direktør Karsten Mølgaard Jensen i kronik i Børsen.

Umiddelbart lyder det måske selvmodsigende. Men tryghed er en vigtig forudsætning for udvikling, effektivitet og kreativitet. I en tid, hvor robusthed og evnen til omstilling er efterspurgte kvaliteter på arbejdsmarkedet, undervurderes den kendsgerning, at for at være kreativ, skal man føle sig så tryg, at man godt tør.

At bevæge sig ud på ukendt grund kræver en bund af tillid og stabilitet. Netop udsigten til økonomisk ustabilitet er største barriere for iværksætteri. Det ved de tusindvis af danskere, der hvert år overvejer at udleve deres iværksætterdrøm og blive selvstændige erhvervsdrivende. Desværre tøver for mange. Danmark er det land i EU med færrest selvstændige blandt de beskæftigede, og reelt har iværksætteriet herhjemme stået stille en årrække.

Trygge rammer er vigtige for at kunne præstere optimalt. Også når det går forrygende. Tryghed er essentielt, pointerede de unge bag verdens bedste Counterstrike-hold - det succesrige danske iværksætterteam Astralis - da lektor Mette Lykke Nielsen, Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet, fornylig interviewede dem i forbindelse med sin forskning om unge og fremtidens arbejdsmarked.

Her vil atypiske og midlertidige ansættelsesformer erstatte den traditionelle fastansættelse. Udviklingen er allerede i fuld gang. 340.000 danskere arbejder i dag som midlertidigt ansatte, og mange kombinerer selvstændig virksomhed med lønmodtagerjob. Derfor var det vigtig iværksætterpolitik, da regeringen for nylig indgik en aftale med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet om en ny fair og fremtidssikret dagpengereform for selvstændige, freelancere og andre atypiske ansatte.

Det nye dagpengesystem har flere åbenlyse fordele. Først og fremmest gør det op med årtiers forskelsbehandling af a-kassemedlemmer. Fremover har alle uanset beskæftigelsesform samme grundlæggende sikkerhedsnet i forbindelse med tab af arbejdsindkomst. Hidtil har dagpengesystemet reelt favoriseret lønmodtagere og langt fra været gearet til et arbejdsmarked, hvor faste job afløses af kontraktansættelser. 

Dagpengesystemet skal være fair og for alle, der er medlem af en a-kasse – og det uanset, om man er lønmodtager, selvstændig eller veksler mellem de to beskæftigelsesformer. Men hidtil har det været umuligt at kombinere flere typer ansættelser ved optjening til dagpenge. Det favner den nye model, der muliggør, at en person kan have flere typer af beskæftigelse uden at blive stillet ringere i dagpengesystemet. Eksempelvis de mange danskere, der supplerer indtægten fra egen virksomhed med et lønmodtagerjob. Grundtanken er, at det ikke længere er personen, som defineres som selvstændig eller lønmodtager, men derimod personens aktiviteter. 

Med det nye system forbedres retssikkerheden for den enkelte. Hvor en række afgørelser i dag baseres på skøn, er det nye system indtægtsbaseret og hviler på objektive optjeningskrav, som gør det lettere for de a-kasseforsikrede at gennemskue, hvad der skal til for at blive berettiget til dagpenge. Samtidig får selvstændige nemmere ved at dokumentere, at virksomheden er ophørt. Desuden bliver det lettere for ledige at starte virksomhed, mens man er på dagpenge og muligt at fortsætte med bibeskæftigelse eller hobbyvirksomhed i dagpengeperioden.  

Fremtidens arbejdsmarked er kommet for at blive. Derfor er det vigtigt, at det grundlæggende økonomiske sikkerhedsnet i form af dagpenge er en reel mulighed for alle. Aftalen om et nyt dagpengesystem er en vigtig forudsætning for at kunne begå sig på arbejdsmarkedet i fremtiden. Forhåbentlig giver det flere danskere det nødvendige mod til at kvitte lønmodtagerjobbet og realisere den gode ide, når grundpillen i dansk demokrati, lighed for loven, også gælder i dagpengesystemet. Danmark har brug for den iderigdom, konkurrence og virkelyst, som iværksætterne repræsenterer.

Se kronikken her