Nyt krav: Hver fjerde måned skal du helst kunne tælle til 148

06.06.2017
Politikerne har besluttet, at dagpengemodtagere skal arbejde mindst 148 timer inden for enhver periode af fire måneder. Ellers bliver man trukket en dag i dagpenge for perioden. Det svarer til 849 kr.

Som en del af dagpengereformen, der træder i kraft 1. juli, har lovgiverne indført en såkaldt karensdag. Karensdagen udløses, hvis du ikke når mindst 148 arbejdstimer for hver fire måneder, du er på dagpenge. Karensdagen har i 2017 en værdi af 849 kr. brutto.

Politikerne vil gerne have, at alle tager småjobs
For at honorere kravet om mindst 148 arbejdstimer inden for hver fire måneder, du er på dagpenge, kan det i sagens natur være nødvendigt at tage en kortere ansættelse. Eller at have flere forskellige småjobs. Dette gælder vel at mærke, hvis man som dagpengemodtager vil undgå at blive trukket for en dag i dagpengene. En kortere ansættelse kan, hvis man er heldig, være en vej til at få fast fodfæste på arbejdsmarkedet.

I praksis skal vi som a-kasse tre gange om året tjekke, at du har arbejdet i mindst 148 timer. Opfylder du ikke kravet, er vi forpligtet til at trække 849 kr. fra din ydelse (2017-tal).