Nyt liv til nødvendig kamp for færre regler

01.02.2017

Unødvendigt bureaukrati dræber initiativ og virkelyst, og nu har Virksomhedsforum for erhvervsrettet regelforenkling fået mulighed for at byde ind med mere grundlæggende forslag. Og der er nok at tage fat på. Særligt for iværksættere og de mindste erhvervsdrivende besværliggør administrativt bøvl hverdagen, konstaterer Ases administrerende direktør Karsten Mølgaard Jensen i sin blog på Business.dk

Alle virksomheder store som små er reguleret af regler. Som udgangspunkt er det ganske fornuftigt, hvis reglerne vel at mærke er retningsgivende for nødvendige fælles betingelser, og der samtidig er en klar ligevægt mellem konsekvensen af den regulerende indgriben og det fælles gode, reglerne værner om.

Unødvendigt bureaukrati dræber initiativ og virkelyst. Særligt for iværksættere og de mindste selvstændige erhvervsdrivende er administrativt bøvl en kilde til mange frustrationer. Hele 93 procent af landets virksomheder har under ti ansatte – og netop her tynger regelbyrden ekstra hårdt. 

Derfor gav det god mening, da S-SF-R-regeringen i foråret 2012 nedsatte Virksomhedsforum som et rådgivende organ for regeringens arbejde med erhvervsrettet afbureaukratisering. Nu skulle der ryddes ud i overflødig lovgivning. Problemet var bare, at regelforenklingerne skulle være udgiftsneutrale, som det hedder på politikersprog. Med andre ord måtte det ikke koste staten penge – og derfor var det svært for Virksomhedsforum at byde ind med mere grundlæggende forslag til regelforenklinger. 

Som konsekvens heraf lagde den nye borgerlige trekløverregering i regeringsgrundlaget op til at udvide mandatet for Virksomhedsforum og arbejdet med at rydde op i regler, der er unødigt byrdefulde for virksomhederne. Således kan der fremover stilles spørgsmålstegn ved lovregulering, selv om det måtte koste staten indtægter i form af lavere skatter og afgifter. 

Umiddelbart kan det måske forekomme at være en mindre detalje. Men faktisk er det et afgørende skridt i den rigtige retning. I 2016 fik Ase på vegne af 70.000 medlemsvirksomheder sæde i Virksomhedsforum og dermed mulighed for at styrke de mindste virksomheders stemme imod regeltyranniet. Her giver det nye mandat mening og plads til at se på mere grundlæggende strukturer, der vanskeliggør dagligdagen for tusindvis af virksomhedsejere. Eksempelvis vildnisset af punktafgifter. 

Nøddeafgiften er et jordnært men også paradoksalt eksempel på, hvordan snørklede punktafgifter giver enormt bureaukrati og papirarbejde i virksomheder. At de så samtidig virker imod den førte politik på andre områder, gør kun virkeligheden endnu mere grotesk. De færreste danskere er formentlig klar over, at omtrent en tredjedel af prisen på en pose mandler går i statskassen – og at nødder i øvrigt er belagt med højere afgifter end slik og sodavand. En afgift, der blev indført i 1922, som en del af beskatning på ”luksus”-nydelsesvarer som chokolade, konfekt og marcipan og kompliceres af varierende satser for forskellige typer nødder. Hertil kommer forskellige satser per nød afhængig af, om de er i skal, afhindede, ristede, saltede, formalede eller lavet til pastaer. 

Ase kan desværre ikke alene garantere, at det lykkes Virksomhedsforum at få fjernet nøddeafgiften eller for den sags andre af de op mod 30 forskellige punktafgifter på diverse fødevarer. Men det udvidede mandat udstikker nye perspektiver for arbejdet med at forenkle regler. Torsdag tager Virksomhedsforum det første spæde favntag med det udvidede mandat til at stille forslag, hvor det provenumæssige hensyn ikke ses at modsvare administrationsbesværet for erhvervet. 

Konkret foreslås, at beløbet for, hvornår udbydere af spil skal betale afgift, hæves fra 200 til 750 kroner. Forslaget er et af en række på turismeområdet, hvor regeringen kan fjerne unødige byrder, så erhvervet får de bedste forudsætninger for vækst. 

Arbejdsmiljøområdet er et andet eksempel på, at regelsættets årelange forgreninger gør det vanskeligt for såvel virksomheder som ansatte at gennemskue, hvad der gælder af pligter og rettigheder. Siden 1975, hvor tre love blev samlet i én arbejdsmiljølov, er der ikke sket nogen samlet gennemskrivning af reglerne på området, som i dag reguleres af mere end 100 bekendtgørelser, 180 vejledninger og 20 EU-arbejdsmiljødirektiver. Derfor har Virksomhedsforum anbefalet, at Arbejdstilsynet kigger på erfaringerne fra Norge. Her blev der i 2013 gennemført et større forenklingsarbejde, så 47 bekendtgørelser blev samlet til seks nye hovedbekendtgørelser.

 Jo, der er nok at tage fat på. At få gjort op med alt for snærende regler vil lette hverdagen for såvel mange virksomheder som deres ansatte.

Se indlægget her