Skolesystemet dumper på iværksætteri

24.09.2017

Viden om start og drift af egen virksomhed er en vigtig forudsætning for at få en tiltrængt styrkelse af iværksætterkulturen. Jo tidligere børn og unge introduceres til iværksætteri som alternativ til en karrierevej som lønmodtager, jo bedre. Allerede i folkeskolen burde iværksætteri være eksamensstof, og i fag som historie og samfundsfag er det oplagt at introducere eleverne for den selvstændighedskultur, der tidligere har præget Danmark i århundreder. Det skriver Karsten Mølgaard Jensen, administrerende direktør Ase og Dennis Hornhave Jacobsen, formand for FALIHOS, Foreningen af lærere i historie og samfundsfag i kronik på Fyens.dk

Danskerne føler sig dårligere rustet end deres nordiske naboer til at starte egen virksomhed - og det danske uddannelsessystem ender på en sidsteplads, når de skal vurdere effekten af deres skolegang i forhold til at være selvstændig erhvervsdrivende.

Det viser den seneste internationale sammenligning af iværksætterundervisning i de enkelte lande baseret på oplysninger fra EU-kommissionen. Med andre ord er potentialet og behovet for mere og bedre undervisning i iværksætteri betragteligt. Så forhåbentlig bliver der lyttet, når regeringens Iværksætterpanel i dag offentliggør anbefalinger til at få gang i iværksætteri og vækst - herunder øget undervisning i iværksætteri på alle uddannelsesniveauer.

Viden om start og drift af egen virksomhed er en vigtig forudsætning for at få en tiltrængt styrkelse af iværksætterkulturen. Jo tidligere børn og unge introduceres til iværksætteri som alternativ til en karrierevej som lønmodtager, jo bedre. Allerede i folkeskolen burde iværksætteri være eksamensstof, og i fag som historie og samfundsfag er det oplagt at introducere eleverne for den selvstændighedskultur, der tidligere har præget Danmark i århundreder.

Eleverne kunne eksempelvis opbygge og brande egen virksomhed inspireret af klassisske virksomheder a la Karen Wolfs "De originale siden 1890" eller Den Gamle Fabrik "De ægte siden 1834" og lokale erhvervsfolk give feedback. Det ville åbne skole og samtidig illustrere, hvordan det at drive egen virksomhed er dybt forankret i danskernes dna.

Ideen om mere iværksætteri på skoleskemaet har bred opbakning. Det er en god ide, mener hver anden dansker, viste en undersøgelse fra den naturvidenskabelige oplevelsespark Universe Science Park på Als i Sønderjylland i foråret.

I dag fravælger de unge at realisere iværksætterdrømmen. Lønmodtagerjobbet har stadig førsteprioritet til trods for, at der ventes færre og færre af den traditionelle type ansættelse på fremtidens arbejdsmarked. Men kun hver anden dansker vurderer, at deres uddannelse har hjulpet dem til at udvikle initiativ og iværksætterattitude, mens tre ud af fire nordmænd synes, at deres skolegang har været hjælpsom på det punkt. Faktisk er iværksætterkulturen så fremmed i Danmark, at knap syv ud af ti studerende ønsker at blive lønmodtagere, mens kun hver tiende ønsker at drive egen virksomhed. Lidt færre vil gerne supplere lønarbejde og selvstændig virksomhed, og kun hver tyvende ønsker at være freelancere eller løst tilknyttet arbejdsmarkedet eksempelvis som vikar, viser en ny undersøgelse fra Ase.

Ud over uddannelsessystemets manglende formåen i forhold til at udvikle initiativ og iværksætterattitude skraber Danmark også bunden sammenlignet med de øvrige nordiske lande, når det gælder om at skabe forståelse for iværksætternes rolle i samfundet, interesse for at starte egen virksomhed og viden om at drive den, viste Europa Kommissionens seneste undersøgelse fra 2012.

Det danske uddannelsessystems bundplacering i Norden i forhold til at inspirere til iværksætteri efterlader de unge dårligt rustet til fremtidens arbejdsmarked. Så der er god grund til at sætte mere iværksætteri på skoleskemaet. Undervisning i iværksætteri er ikke alene en god investering for samfundet. Det styrker også de studerendes karriere, uanset om de faktisk starter virksomhed eller ej, viser undersøgelser.

Udsigten til en byrde af administrative regler skræmmer, ligesom ønsket om en fast månedsløn og øvrige tryghedsfaktorer, der følger med den klassiske ansættelsesform, fylder. Særligt hos kvindelige studerende mangler lysten til et opgør med de traditionelle lønmodtagergoder. Kun hver femte kvindelige studerende har tænkt iværksættertanken, mens hver tredje mandlige vil foretrække et arbejdsliv som selvstændig erhvervsdrivende. Mange studerende har end ikke overvejet muligheden for at blive selvstændig erhvervsdrivende efter afsluttet uddannelse, og med alderen bliver økonomien en stadig vigtigere faktor.

Danskere, der har modtaget undervisning i iværksætteri, starter hyppigere virksomhed end de landsmænd, der ikke har stiftet bekendtskab med iværksætteri i uddannelsessystemet. Således stiger andelen af studerende, der starter egen virksomhed efter endt uddannelse, fra 3-4 procent til 15-20 procent, hvis de er blevet undervist i iværksætteri. Tilmed starter de virksomhed tidligere - og ender med en højere indkomst, uanset om de er blevet iværksættere eller ej. Hertil kommer, at undervisning i iværksætteri styrker de unges evner til at løse problemer, samarbejde og tage beslutninger.

Alligevel er kun godt hver tredje studerende mellem 18- 30 år blevet informeret om eller undervist i iværksætteri. Flere mænd end kvinder er blevet undervist i iværksætterliv, og på erhvervsuddannelserne har relativt flest elever modtaget undervisning i iværksætteri. Med de gode effekter af iværksætteri-undervisning vil det give god mening at udbrede den som en integreret del i det danske uddannelsessystem - lige fra folkeskole til de videregående uddannelser.

Tilgængelig viden, information, evner og indsigt om start og drift af egen virksomhed er vigtige forudsætninger for at styrke iværksætterkulturen og sikre, at iværksættere har de bedste muligheder. Særligt afgørende i virksomhedens første levetid, da mange virksomheder bukker under inden for de første år. Mere undervisning i iværksætteri vil være en afgørende faktor, som kan indgyde mod hos flere til at prøve den gode ide af og etablere sig som iværksætter. Potentialet for forbedringer er stort, og der er god grund til at ruste de kommende generationer bedre til at blive iværksættere. Tilværelsen som lønmodtager bliver stadig færre forundt.

 Se indlægget her