Urimelig mangel på tryghed i fremtidens job

21.04.2017

Arbejdsmarkedet er under hastig forandring. Det stiller nye krav til det økonomiske sikkerhedsnet for selvstændige, freelancere og atypiske ansatte, som Folketinget skal vedtage senere i år i form af et fair og gennemskueligt dagpengesystem. Skal lysten til at blive iværksætter og drive egen virksomhed næres, skal selvstændige sikres samme adgang til dagpenge som lønmodtagere, pointerer Ases administrerende direktør Karsten Mølgaard Jensen i dagens kronik i Frederiksborg Amts Avis.

Lige om hjørnet venter dramatiske ændringer af arbejdsmarkedet, der uden den nødvendige rettidig omhu kan ryste vores velfærdssamfund.

Lighed for loven, grundstammen i vores demokrati, hyldes med god grund.

At reglerne er de samme for alle har gennemsyret retsstaten i generationer.

Men trods det gedigne værn mod vilkårlighed er selvstændige erhvervsdrivende i praksis ringere stillet end lønmodtagere i dagpengesystemet. Og det kan få alvorlige konsekvenser, hvis det ikke lykkes at udjævne den ulighed, øge fleksibiliteten og fremtidssikre systemet.

Mens ansatte kan få dagpenge fra dag ét, hvis virksomheden lukker, venter der ejeren karantæne og en kamp for at dokumentere retten til dagpenge.

I løbet af året skal politikerne igen tage stilling til det økonomiske sikkerhedsnet under de små selvstændige, selve fundamentet under dansk erhvervsliv. Forhåbentlig bliver det et opgør med systemets største slagside: Uigennemskueligheden og den manglende parallelitet i forhold til, hvordan lønmodtagere stilles, hvis de mister jobbet.

Som ejendomsmæglere betoner beliggenhed, beliggenhed og beliggenhed, er tryghed i dagpengesystemet også for selvstændige erhvervsdrivende, freelancere og løst ansatte nøgleordet, hvis fremtidens dramatiske ændringer af arbejdsmarkedet ikke skal true, men derimod styrke vores velfærdssamfund.

Selvstændige erhvervsdrivende er som løst-ansatte og andre atypiske ansatte i praksis ringere stillet end lønmodtagere i beskæftigelsesreformer i de fleste europæiske lande. Forskelsbehandlingen bidrager til, at flere selvstændige end lønmodtagere risikerer at blive fattige. Tilmed kan den fjerne motivationen til at starte selvstændig virksomhed, påpegede professor Jon Kvist fra Roskilde Universitet for nylig i en økonomisk analyse »Er Europa klar til fremtidens jobs?« i Politiken.

Lige om hjørnet venter dramatiske ændringer af arbejdsmarkedet, der uden den nødvendige rettidige omhu kan ryste vores velfærdssamfund.

Traditionelle lønmodtagerjob vil blive erstattet af løs-og deltidsansættelser -og det er netop personer i den slags nye beskæftigelsesformer, der skal sikre innovation og vækst for morgendagens velfærd, pointerer han.

Og nej. Alt er langt fra godt i Danmark, understreger Jon Kvist. Freelancere og løst ansatte har ikke samme tryghed med dagpenge som andre.

Derfor er det afgørende, at netop disse grupper sikres bedre vilkår, når en arbejdsgruppe under Beskæftigelsesministeriet i løbet af foråret kommer mede anbefalinger til et fremtidigt dagpengesystem for flere end 100.000 dagpengeforsikrede selvstændige, honorarmodtagere og freelancere.

Deres dagpengeforhold blev skudt til hjørne ved forrige efterårs store dagpengereform for mere end to millioner lønmodtagere. Umiddelbart kunne man måske foranlediges til betragte den kommende dagpengereform for selvstændige som uvæsentlig på grund af den forholdsvis beskedne målgruppe.

Intet kunne være mere fejlagtigt.

Dagpengereformen for selvstændige handler ganske vist om langt færre mennesker. Men for samfundsøkonomien kan en dårlig løsning blive fatal.

Mister danskerne tiltroen til, at der reelt er et økonomisk sikkerhedsnet under dem, hvis forretningsmodellen mod forventning svigter, er det en alvorlig trussel mod det iværksætteri, Danmark har så hårdt brug for.

Største barriere for at sige farvel til det trygge lønmodtagerjob og kvitte den månedlige løncheck er netop udsigten til en økonomisk usikker fremtid. Heldigvis synes iværksætteriet at trives på Sjælland, mens det på landsplan reelt har stået stille i en årrække.

Derfor er dagpengesystemet en vigtig brik i en innovations-og iværksætterpolitik.

Samtidig vil gruppen af freelancere og løstansatte vokse markant de kommende år. Et økonomisk sikkerhedsnet under dem, iværksættere og små selvstændige bliver stadig vigtigere.

Skal lysten til at blive iværksætter og drive egen virksomhed næres, er et fair og gennemskueligt dagpengesystem, der sikrer dem samme adgang til dagpenge som lønmodtagere, helt essentielt.

I dag er en af de helt store brister, at selvstændige skal dokumentere, at deres virksomhed er helt ophørt og lagerbygningerne med mere solgt, inden de kan få dagpenge. Det kan betyde flere måneder uden forsørgelsesgrundlag, hvis køberne udebliver. Derfor bør processen forenkles. Samtidig kan det i dag være vanskeligt at gennemskue for den enkelte, om aktiviteten i selskabet har været tilstrækkelig til, at der kan udbetales dagpenge. Fremover bør alle indtægter kunne lægges sammen, så det blive lettere at vurdere, om den enkelte lever op til reglerne.

I mere end et århundrede har lønmodtagere kunnet få dagpenge, hvis de blev arbejdsløse. Samme rettighed fik selvstændige erhvervsdrivende først for 40 år siden, men vilkårene for de to gruppe er så uensartede, at der er tale om forskelsbehandling.

At blive arbejdsløs -eller næringsløs, som den svigtende beskæftigelse dengang blev betegnet -var i 1800-tallet en menneskelig og økonomisk katastrofe.

Intet mindre og i 1878 etableredes de første understøttelseskasser. Den enkeltes pligt til hurtigt at komme i arbejde igen har altid været helt essentielt.

De andre betalte af deres små midler. Sådan blev grundlaget for arbejdsløshedsforsikringen grundlagt i Danmark -forankret i medlemsdrevne a-kasser, og i 1907 blev retten til dagpenge lovfæstet for lønmodtagere.

Først 70 år efter - i kølvandet af oliekrisens mange virksomhedslukninger -fik selvstændige erhvervsdrivende mulighed for at opnå dagpenge, hvis de måtte lukke forretningen -og reelt har de haltet efter siden. Forhåbentlig er der basis for at ændre på den ulighed i den kommende dagpengereform.

Se kronikken her