"Vi vil sætte mennesker og byer i bevægelse"

16.01.2017
Urban Creators vil gøre det både lettere og sjovere at bo i byen. Og ikke mindst at bevæge sig gennem den. Efter kun et års tid som selvstændige har de to stiftere allerede sat præg på byens liv.

Hvordan vil I med egne ord beskrive jeres virksomhed?
”Vi er en lille rådgivningsvirksomhed, som arbejder for kommuner, regioner, trafikselskaber, arkitekter og byudviklere. Vi hjælper med at få byer til at hænge sammen og være gode steder at leve. Fx ved at give en bymidte mere liv. Det kan ske ved at etablere stier og kryds, så vejen dertil på cykel føles tryg og behagelig. Og ved at lægge parkering de helt rigtige steder og gøre området attraktivt for boliger, så flere bor tæt på bymidtens handelsliv.”

Hvordan og hvorfor blev I selvstændige?
”Vi havde begge gået med tanker om at starte for os selv af flere forskellige årsager. Det handlede både om at få et mere fleksibelt arbejdsliv og om at få nye udfordringer. Vi savnede begge to lidt at kunne slippe kreativiteten løs og udvikle projekter på netop den måde, vi selv gerne ville. Det endte med, at vi sagde vores job op og lavede en virksomhed sammen.”

Hvad har været jeres største succes? 
”Vi kan se, at vi flytter vores kunder, og at den viden, vi kommer med, bliver forankret hos dem. Et eksempel er trafikselskaberne, som planlægger nye buslinjer og baner. Her har vi hjulpet med at pege på, hvordan sådanne nye linjer kan tænkes sammen med omgivelserne og give noget mere til byen. F.eks. et socialt løft, større tryghed, nyt byliv eller mulighed for nybyggeri.”

Hvad har været den største udfordring?
”Vi har eksisteret i et år nu og har travlt med at løse spændende opgaver. Men vi står overfor en udfordring i forhold til, hvordan vi ønsker, at virksomheden skal vokse.”

Hvordan ser fremtiden ud for virksomheden?
”Fremtiden ser indtil videre lys ud. Vi har en god tilgang af kunder. Vi tror, det har betydet meget, at vi går op i at skabe værdi. Vi er jo konsulenter, men det er ikke sådan, at vi tænder et stopur og giver os til at tælle timer, hver gang, vi hjælper en kunde. Vi tror, de kan mærke, at vi er der for dem og er meget optagede af, at de får værdi af at arbejde sammen med os.”

”I et lidt større perspektiv er der også brug for det, vi kan. Når man planlægger transport, skal man tænke langt ud i fremtiden, og det er vi gode til. Et konkret eksempel handler om førerløse biler. Hvis alle biler er førerløse om halvtreds år, vil behovet for parkeringspladser fx være helt anderledes end i dag.”

Hvad er jeres råd til andre, der gerne vil starte en virksomhed op? 
”Vi oplever det som en fordel at være to partnere i virksomheden. Det er godt at have hinanden til sparring og støtte. Og så er vi kommet med hvert vores netværk, hvilket har givet et større potentielt kundegrundlag.”

”Det er også vigtigt at sætte tid af til den indledende proces og snakke værdier og lave en forretningsplan. Her er det særligt vigtigt at pege på, hvor man adskiller sig fra de andre spillere på markedet.”

”Til sidst vil vi anbefale at vise begejstring og at holde kaffemøder med folk, som kan inspirere jer.”

Fakta:

  • Filip Zibrandtsen og Maria Wass-Danielsen
  • Begge er civilingeniører med speciale inden for trafik og byplanlægning
  • Urban Creators er en rådgivningsvirksomhed som bl.a. hjælper kommuner, regioner og arkitekter med byudvikling
  • Firmaet er stiftet i oktober 2015

Se mere på urbancreators.dk