Ase: A-kasserne kan løse en langt større opgave

23.08.2018

Aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats er et skridt i den rigtige retning, fordi en række oplagte administrative uhensigtsmæssigheder fjernes, de ledige får større frihed og flere digitale løsninger introduceres. Men de lediges ønske om, at et større ansvar overgår til a-kasserne, risikerer reelt at ende i en blindgyde de næste fire år. Det vurderer Karsten Mølgaard Jensen, administrerende direktør i a-kassen Ase.

”Færre proceskrav og mere ensartede regler på tværs af målgrupper samt flere digitale muligheder vil givet forbedre beskæftigelsesindsatsen for den enkelte. Samtidig er det positivt, at en større del af ansvaret af beskæftigelsesindsatsen overdrages til a-kasserne. Men jeg kan godt frygte, at initiativet med, at udvalgte a-kasser i en forsøgsperiode får ansvaret for dagpengemodtagere i opsigelsesperioden og de tre første måneder af ledighedsforløbet, snarere er en syltekrukke end et reelt forsøg på at imødekomme de arbejdsløshedsforsikredes ønske om et enstrenget system, hvor a-kasserne overtager hele ansvaret for den aktive beskæftigelsesindsats,” siger Karsten Mølgaard Jensen.

”Forsøgsperioden er gjort alt for lang. Det havde været rigeligt med et år. Desuden har man opstillet alt for rigide regler til de a-kasser, som kommer med i forsøget. Det havde jo netop givet mening, hvis man havde givet a-kasserne frie hænder til at udvikle nye metoder. Så havde de private a-kasser i forsøget reelt haft mulighed for at vise, at man kan gå andre veje, end den man nu har lagt sig fast på. Nu må vi få skåret forsøget til på en ordentlig måde, så vi ikke ender med, at man blot har kopieret kontaktforløbet i jobcenteret, sådan som der umiddelbart er lagt op til,” siger Karsten Mølgaard Jensen.

Det er et stort ønske hos de over to millioner arbejdsløshedsforsikrede, at a-kasserne overtager opgaven. Således foretrækker tre ud af fem forsikrede ledige, der på egen krop har prøvet at gå til såvel samtaler som såkaldte fællessamtaler med både a-kasse og jobcenter, a-kassens hjælp og rådgivning, viser en Epinion-analyse gennemført for Ase. Samtidig viser undersøgelsen, at tilfredsheden med a-kassen er væsentligt over tilfredsheden med jobcenteret. Samme melding lød ved tilsvarende undersøgelser i 2010 og 2014, men ønsket er tiltaget markant med årene.

Ase efterlyser også en større anvendelse af digitale redskaber i kontaktforløbet med de ledige.

”Der sker bestemt digitale fremskridt med den nye aftale. Men det er primært vedrørende virksomhedernes ansøgninger og de lediges registreringer. Den allermest omkostningsfulde del – de fysiske samtaler i kontaktforløbet – holder man stadig fri af digitalisering og det er ærgerligt, for her ville der virkelige være noget at hente,” siger Karsten Mølgaard Jensen.

Endelig er aftalen en bekræftelse af Danmark som et lønmodtagersamfund. På trods af gode resultater med forsøg, der omhandler start af egen virksomhed på dagpenge, ser man igen bort fra den mulighed med aftalen.

”Politikerne fastholder den lidt gammeldags og fastlåste opfattelse, at man kun kan blive selvforsørgende som lønmodtager, uanset den enkelte lediges kvalifikationer, muligheder og ønsker om at blive selvstændig. Det er ærgerligt, når hver fjerde virksomhed i Danmark rent faktisk startes fra ledighed,” siger Karsten Mølgaard Jensen.

Se pressemeddelelsen Via Ritzau