Du bør tjekke dine medarbejderes kontrakter

01.08.2018

I juni 2018 trådte den nye lov om forretningshemmeligheder i kraft. Det betyder at du har rigtig god grund til at genbesøge dine medarbejderes kontrakter – for ikke at stå med håret i postkassen, hvis de bryder deres tavshedspligt.

Udarbejdet af Ase Selvstændig

Den gode nyhed er, at du med den nye lov om forretningshemmeligheder som arbejdsgiver står bedre end før, hvis du kommer ud i en situation hvor en (tidligere) medarbejder misbruger sin viden om dine forretningshemmeligheder. Den nye lov medfører nemlig, at der ikke længere er nogen forældelsesfrist. Tidligere gjaldt forbuddet mod at videregive forretningshemmeligheder kun frem til tre år efter medarbejderen forlod arbejdspladsen.

Den ’dårlige’ nyhed er, at du bør tjekke dine ansattes kontrakter igennem. Kontrakter er juridisk bindende dokumenter, og refererer de til de gamle regler (og det er der en del der gør), står kontraktens ord over for lovens bogstav. Konsekvensen er at du ikke nødvendigvis kan nyde godt af, at den nye lov styrker beskyttelsen af din forretning og knowhow – hvis uheldet er ude med et broddent kar hos en (tidligere) medarbejder.

Få hjælp til at tjekke dine kontrakter
Melder du dig ind i foreningen Ase Selvstændig som et supplement til dit a-kassemedlemskab, kan du få konkret hjælp – altså få kigget dine medarbejderes kontrakter igennem. Så får du styr på om de bør justeres i forhold til den nye lov om forretningshemmeligheder. Det vil beskytte dig og din knowhow bedre.  Medlemmer af foreningen Ase Selvstændig har i øvrigt adgang til en række standardkontrakter, som altid er opdateret i forhold til lovgivningen. Du er velkommen til at ringe til at ringe og melde dig ind. Vi sidder klar på tlf. 7013 7013.

Hvad er præcis ændret i lovgivningen?
Indtil nu har markedsføringsloven reguleret området for forretningshemmeligheder og arbejdsgivers beskyttelse samt sanktionsmuligheder i forhold til (tidligere) medarbejdere, der uberettiget videregiver eller misbruger deres viden om forretningshemmeligheder og særlig knowhow. Vi taler her om viden som medarbejderen har haft berettiget adgang til under sin ansættelse. (Har medarbejderen skaffet sig uberettiget adgang til den senere misbrugte viden, er sagen af en anden, men mindst ligeså alvorlig karakter).

Nu er det loven om forretningshemmeligheder der regulerer området. Før var der en udløbsdato for hvor længe medarbejderen ikke måtte bruge sin viden – nemlig tre år efter medarbejderen forlod firmaet. Nu gælder tavshedspligten uendeligt.

Vigtigt: Husk at reagere hurtigt
Så snart du får nys om at en medarbejder har forbrudt sig mod dine forretningshemmeligheder, skal du reagere.

Der er en vigtig seks måneders frist og en vigtig tre års frist at være opmærksom på.

Fra du opdager medarbejderens brud på tavshedspligten, har du seks måneder til at anlægge en sag for at få nedlagt et forbud mod yderligere uberettiget udnyttelse af din knowhow. Det handler om at stoppe ulykken, og det handler om at reagere hurtigt.

Vil du derefter anlægge en erstatningssag mod vedkommende, eller mod det firma som vedkommende ubeføjet har givet sin viden til, har du tre år. Igen er det med udgangspunkt i det tidspunkt hvor du opdager bruddet. De tre år svarer til den almindelige frist for forældelse. Men det vil altid være nemmere at løfte bevisbyrden jo tættere man er på gerningstidspunktet. Så herfra en opfordring om ikke at bruge 3-årsfristen som en sovepude.

Definition af en forretningshemmelighed
I forbindelse med den nye lov, er der kommet en skarpere definition af hvad en forretningshemmelighed i det hele taget er. Det kan du læse om i vores artikel "Har du styr på dine forretningshemmeligheder?” Her står også lidt om, at du ikke kun kan søge om erstatning for økonomisk tab, men også om godtgørelse for ikke-økonomiske tab på grund af brud på tavshedspligten.