Nyt erhvervsfremmesystem med fokus på iværksættere og små virksomheder

24.05.2018

Iværksættere og landets mindste virksomheder får nu større glæde af erhvervsfremmesystemet og dermed bedre muligheder for at skabe vækst og beskæftigelse. 

Det vurderer Karsten Mølgaard Jensen, administrerende direktør i Ase, der har cirka 65.000 iværksættere og små virksomheder blandt medlemmerne, efter aftalen om et nyt og forenklet erhvervsfremmesystem er faldet på plads.

”Mere digitalisering og større gennemskuelighed betyder, at også iværksætterne og de helt små virksomheder nu reelt har en chance for at navigere i erhvervsfremmesystemet. I dag opgiver mange, fordi systemet er uigennemskueligt,” siger Karsten Mølgaard Jensen.

Knopskydninger og uklare rollefordelinger i et stort og komplekst voksende system har hidtil bevirket, at de mindste virksomheder kun sjældent og i ringe omfang fik gavn af de mange milliarder, staten hvert år bruger på at støtte og fremme erhvervslivet.

”Heldigvis skal erhvervsfremmetilbuddene nu målrettes også de helt små virksomheder. Samtidig vil øget digitalisering gøre det langt nemmere for de mindste virksomheder at komme i kontakt med erhvervsfremmesystemet på virksomhedernes præmisser og hurtigere manøvrere i det,” siger Karsten Mølgaard Jensen.

Den politiske aftale nedbringer antallet af operationelle aktører og besluttende niveauer og cementerer, at erhvervsfremmesystemet fokuseres på virksomhedernes behov. Fremover kommer private aktører forhåbentlig i større opfang til at stå for erhvervsfremmeopgaven og virksomhedernes efterspørgsel definere de konkrete tilbud. Hidtil har det overvældende antal offentlige aktørers interesser domineret, pointerer han.

”Det er et vigtigt paradigmeskifte. Forhåbentlig er det nu slut med overlappende indsatser med tvivlsomt udkomme. Her bliver det springende punkt, om ansvars- og arbejdsfordelingen mellem kommunerne og de nye tværkommunale erhvervshuse er tilstrækkelig klar og i sidste ende også respekteres,” siger Karsten Mølgaard Jensen.

Se pressemeddelelsen Via Ritzau