Små og mellemstore virksomheders skattegab

26.10.2018

Små og mellemstore virksomheders andel af skattegabet er overvurderet. SKATs skattegabsmetode får de små og mellemstore virksomheders andel til at syne uforholdsmæssig stor. Desuden er de små og mellemstore virksomheders snyd med skat faldet, og er nu på det laveste niveau siden 2008.

Faldet i snyd med skatten er sket samtidig med lempelser i revisionspligten. Reducering af skattegab, fejl og snyd kræver forenkling af skattereglerne og en styrkelse af kontrolindsatsen, men kalder ikke på en udvidet revisionspligt, hvor de danske krav i forvejen er tæt på at være EU’s skrappeste.