Ase: Det skal være lettere at drive virksomhed

07.02.2019
Enklere regler, gennemskuelighed og ligestilling mellem lønmodtagere og selvstændige. Sådan lyder a-kassen Ases svar til erhvervsminister Rasmus Jarlovs (K) opfordring til de små virksomheder om at komme med bud på, hvad der skal til for at lette erhvervslivets bøvl med byrder og bureaukrati.

Konkret bør der nedsættes en Regelforenklingskommission, som systematisk skal gennemgå såvel eksisterende som ny lovgivning, foreslår Karsten Mølgaard Jensen, administrerende direktør i Ase på vegne af a-kassens godt 60.000 medlemsvirksomheder. Samtidig bør Virksomhedsforum for enklere regler have udvidet mandat til også at komme med forslag om forenkling af helt grundlæggende karakter.

”Målet må være, at love og regler ikke bør være mere komplicerede, end de kan overskues og efterleves af enkeltmandsvirksomheder. Som udgangspunkt skal alle virksomheder behandles ens, men unødige regler og indberetninger fylder uforholdsmæssigt mere i en lille virksomhed. Samtidig bør selvstændige erhvervsdrivende som udgangspunkt have samme rettigheder som lønmodtagere, og danske virksomheder skal aldrig underlægges strengere krav end EU`s minimumskrav,” siger Karsten Mølgaard Jensen.

Erhvervsministeren har givet netop reduktion af erhvervslivets byrder topprioritet, og det er al ære værd at få ryddet op i den omfattende administration i forhold til de offentlige myndigheder, som særligt mindre virksomheder døjer med, pointerer a-direktøren.

”Men konkrete bud på byrder, der bremser virksomhedernes vækst, er kun et første skridt. Hvis Danmark skal være verdens bedste land at drive virksomhed i, er det helt afgørende, at budskabet om enklere regler også overholdes, når der laves ny lovgivning. Gode vilkår for danske virksomheder kræver et vedvarende fokus på mindre byrdefuld administration, og det kræver princip om forenkling og gennemskuelighed i alle led,” siger Karsten Mølgaard Jensen.

Derfor bør der oprettes en uafhængig regelforenklingskommission, der med egne midler og eget sekretariat får til opgave systematisk at gennemgå lovgivningen og finde de elementer, der pålægger erhvervslivet byrder. Desuden bør arbejdsformen i Virksomhedsforum ændres, så også regelforenklingsforslag af større provenumæssig betydning bliver en reel mulighed, understeger han.

”Der er udført et stort arbejde i Virksomhedsforum med at finde konkrete forenklingsforslag, der er sendt, godtaget af regeringen og senere implementeret. Nu er tiden inde til mere strukturelle tiltag, der kan gavne virksomhederne bredt og har større provenumæssig betydning. Danmark er et lønmodtagerland, hvor flertallet tøver med at tage en risiko. Vi har brug for, at samfundet indrettes så flere tilskyndes til at starte egen virksomhed og ikke straffes for at tage en risiko, som vi ser i dag, hvor selvstændige beskattes hårdere end lønmodtagere,” siger Karsten Mølgaard Jensen.

Ud over de grundlæggende principper Ase har samlet seks forslag, som står øverst på ønskelisten til byrdelettelser:

  • Afskaffelse af G-dage
  • Afskaffelse/reduktion af arbejdsgiverperioden i sygedagpengeloven
  • Lempelse af revisionspligten
  • Fjerne regler og begrænsninger for pensionsindbetalinger for selvstændige
  • Afskaffelse af arbejdsskadeafgiften
  • Sanering og forenkling af punktafgifter

Se analysen her: