Ase: Gode takter men langt til mål

08.02.2019

Et skridt på vejen. Sådan lyder vurderingen fra Ases administrerende direktør, Karsten Mølgaard Jensen, af erhvervsminister Rasmus Jarlovs (K) udspil med i alt 42 forslag til lettelser for erhvervslivet. På vegne af de over 60.000 medlemsvirksomheder glæder han sig over, at regeringen med udspillet lægger op til at lette administrativt bøvl for 2,7 milliarder kroner.

”Der er mange gode takter i erhvervsministerens udspil. Det er godt, at der nu bliver sat fokus på, at unødigt bureaukrati hæmmer muligheder for at drive virksomhed i Danmark – og isoleret set er der forslag, som klart vil lette hverdagen for virksomhederne. Men jeg kan godt savne, at der samtidig udstikkes nogle helt grundlæggende visioner for, at budskabet om enklere regler bør gennemsyre hele tilgangen til love og regler på erhvervsområdet. Udgangspunktet bør være, at lovgivningen skal være så gennemskuelig, at også enkeltmandsvirksomheder kan overskue og efterleve den,” siger Karsten Mølgaard Jensen.

Konkret efterlyser Ase en regelforenklingskommission, der systematisk skal gennemgå såvel eksisterende som ny lovgivning. Samtidig bør Virksomhedsforum for erhvervsrettet regelforenkling have udvidet mandat til også at komme med forslag om forenkling af helt grundlæggende karakter. 

”Der er brug for mere strukturelle tiltag og et vedvarende fokus på, at administrationen for den enkelte virksomhed bliver så lille og gennemskuelig som mulig. Eksempelvis bør danske virksomheder aldrig underlægges strengere krav end EU´s minimumskrav. Heldigvis bevæger regeringen sig også her i den rigtige retning ved i forbindelse med et eftersyn af årsregnskabsloven at genoverveje, om danske virksomheder på udvalgte områder fortsat skal være underlagt strengere krav end deres europæiske konkurrenter,” siger Karsten Mølgaard Jensen.

Eksempelvis er danske virksomheder underlagt nogle af de mest restriktive krav i EU, når det gælder revisionspligt.

”Hvis Danmark skal være et af verdens bedste lande at starte og drive virksomhed i, er det nødvendigt med et klart politisk signal om at påskynde initiativ og risikovillighed, så flere tilskyndes til at droppe lønmodtagerjobbet og blive selvstændig erhvervsdrivende,” siger Karsten Mølgaard Jensen. 

Se pressemeddelelsen Via Ritzau