Det skal være lettere at drive virksomhed

07.02.2019

Enklere regler, gennemskuelighed og ligestilling mellem lønmodtagere og selvstændige. Det bør være de grundlæggende principper, hvis erhvervslivet for alvor skal have lettet hverdagen for bureaukrati og administrativt bøvl. Samtidig bør danske virksomheder aldrig underlægges strengere krav end EU`s minimumskrav.

Konkret skal der nedsættes en Regelforenklingskommission, som systematisk skal gennemgå såvel eksisterende som ny lovgivning. Desuden bør mandatet for Virksomhedsforum for enklere regler udvides til også at omfatte forenklingsforslag af helt grundlæggende karakter. Samtidig foreslår Ase seks konkrete punkter, der her og nu kan lette hverdagen for landets mindste virksomheder.

 

Læs Ases oplæg her:

 

Det skal være lettere at drive virksomhed