genopret trygheden i dagpengesystemet

21.11.2019

Kompensationsgraden i dagpengesystemet har over en længere periode været faldende, og udhulingen ser ud til at fortsætte de kommende år. I den tilsvarende periode er antallet af tillægsforsikringer steget betydeligt – et signal om at dagpengesystemet af mange opfattes som utilstrækkeligt. Der er vokset et marked frem for private lønsikringer, idet det ikke er lykkedes at opretholde trygheden i dagpengesystemet.