Vigtigt hvis du mellem korte ansættelser har huller hvor du ønsker dagpenge

04.06.2019

Du skal være særligt opmærksom på din tilmelding til jobcentret, hvis du har huller med ledighed mellem korte ansættelser. Det gælder korte ansættelser hvor du arbejder fuldtids, men på ”skæve” arbejdstidspunkter. Hvis der er huller mellem dine ansættelser, og du søger dagpenge i hullerne, risikerer du at blive modregnet for meget, hvis du ikke er tilmeldt jobcentret også mens du arbejder.

Indrømmet. Dagpengesystemet er indimellem udformet som ”one size fits all” og afspejler ikke altid virkelighedens arbejdsmarked særlig godt. Fx kan systemet ikke altid tage retfærdigt højde for dem der arbejder i weekender for så til gengæld at have fri på hverdage. Eller dem der fx har meget lange vagter og derfor også har fridage der falder på normale hverdage.

Hører du til dem med ”skæve” arbejdstider, og har du samtidig mange korte ansættelser, fx vikariater, skal du om muligt sørge for at være tilmeldt jobcentret i hele den måned hvor du har et eventuelt hul mellem dine ansættelser.

Man kan også sige det sådan at hvis du har en kort ansættelse, der går på tværs af et månedsskifte, med skæve arbejdstider, gør du klogest i at være tilmeldt jobcentret over begge måneder. Så er du sikker på ikke at blive modregnet uretfærdigt.

Vær tilmeldt jobcentret når du arbejder ”skævt” i korte ansættelser
Hvis dine arbejdstimer i en kort ansættelse ikke falder fuldstændig som den gængse standard, altså fra mandag til fredag med mindst 7,4 timer hver dag (svarer til 37 timer om ugen), skal du være tilmeldt jobcentret hele den måned du ønsker at få dagpenge for et hul mellem ansættelser. Forklaringen er ikke hverken helt enkel eller logisk, men den kommer her:

Derfor skal du være tilmeldt jobcentret før et hul
Hvis du går fra et fuldtidsjob med skæve arbejdstider og -dage til ledighed midt på en måned, vil du – ud over de timer du har arbejdet – blive modregnet for dage i den periode hvor du faktisk arbejder fuldtids, hvis du på nogle af hverdagene i din arbejdsperiode ikke mindst har arbejdet 7,4 timer. Fx fordi du har haft 24-timers vagter eller weekendarbejde. Den eneste måde du p.t. kan komme uden om modregning her, er ved at være tilmeldt jobcentret også i den periode hvor du arbejder.

Systemet er sådan indrettet, at når du i en given måned søger dagpenge, kan du kun få dagpenge for de dage hvor du anfører 0 timer (eller alt under 7,4 timer) på dagpengekortet og samtidig står til rådighed. Og det betyder i praksis at være tilmeldt jobcentret. Det er urimeligt kompliceret – og det kan ikke altid være til at forudse hvor og hvordan ens huller i ansættelsesrækken opstår. Lige nu er den eneste løsning at være tilmeldt jobcentret, men Ase arbejder aktivt på at få regering og folketing til at arbejde på en regelændring for at komme denne problematik til livs.

Derfor skal du være tilmeldt jobcentret efter et hul
Problemet gør sig også gældende i den anden ende. Her er det blot nemmere, fordi man ikke skal være forudseende, men blot skal vente med at framelde sig jobcentret: Går du fra at være ledig til at få ”skævt” fuldtidsarbejde midt på en måned, vil du selvfølgelig gerne have dagpenge for de dage på måneden hvor du stadig var ledig. Når tiden nærmer sig månedens slutning, udfylder du derfor dit dagpengekort. I perioden efter du er startet i arbejde, skriver du dine ”skæve” timer på dagpengekortet. Én uge har du fx haft to gange 24-timers vagter over mandag-tirsdag og over fredag-lørdag. Ud for onsdag og torsdag skriver du derfor 0 timer.

Og så har du et problem, hvis du har afmeldt dig jobcentret. For hver dag i en måned, hvor du søger dagpenge, skal hver eneste hverdag belægges med 7,4 timer. I eksemplet her gælder det altså også den onsdag og torsdag hvor du har noteret 0 timer. Her skal vi desværre trække dig for 7,4 timer pr. dag, selv om du faktisk har arbejdet fuld tid efter du er startet i arbejde. De 14,8 timer vil altså blive fratrukket i det beløb du får udbetalt i dagpenge. Det skyldes at hver hverdag hvor du ikke har været tilmeldt jobcentret, simpelthen koster 7,4 timer.

Er du derimod tilmeldt jobcentret, vil systemet kun gå ind og se på dine reelle timer og korrekt kunne se at du timemæssigt har været fuldt belagt efter du er startet i arbejde. Og derfor vil dine 0-dage som onsdagen og torsdagen i eksemplet, ikke medføre noget fradrag i regnskabet.

Denne del af problematikken er selvfølgelig også med i det som Ase aktivt arbejder på at få regering og folketing til at ændre.