Vigtigt hvis du får job midt i en måned

04.06.2019

Du skal i visse tilfælde forblive tilmeldt hos jobcentret måneden ud, hvis du starter i arbejde ”skævt”, det vil sige fx til den 15. i en måned. Det gælder hvis du begynder på et fuldtidsarbejde med skæve arbejdstidspunkter. Ellers risikerer du at blive modregnet for meget i dine dagpenge.

Indrømmet. Dagpengesystemet er indimellem udformet som ”one size fits all” og afspejler ikke altid virkelighedens arbejdsmarked særlig godt. Fx kan systemet ikke altid tage retfærdigt højde for dem der arbejder i weekender for så til gengæld at have fri på hverdage. Eller dem der fx har meget lange vagter og derfor også har fridage der falder på normale hverdage. Derfor skal du være særlig opmærksom hvis du får sådan en type job – og din ansættelse starter midt i en måned.

Her er det alfa og omega er du ikke framelder dig jobcentret før efter den sidste dag i måneden.

Forbliv tilmeldt jobcentret den første måned ud
Hvis dine arbejdstimer ikke falder fuldstændig som den gængse standard, altså fra mandag til fredag med mindst 7,4 timer hver dag (svarer til 37 timer om ugen), skal du forblive tilmeldt jobcentret indtil din første ”skæve” ansættelsesmåned er gået. Forklaringen er ikke hverken helt enkel eller logisk, men den kommer her:

Derfor skal du blive måneden ud
Går du fra at være ledig til at få ”skævt” fuldtidsarbejde midt på en måned, vil du selvfølgelig gerne have dagpenge for de dage i starten af måneden hvor du stadig var ledig. Når tiden nærmer sig månedens slutning, udfylder du derfor dit dagpengekort. I perioden efter du er startet i arbejde, skriver du dine ”skæve” timer på dagpengekortet. Én uge har du fx haft to gange 24-timers vagter over mandag-tirsdag og over fredag-lørdag. Ud for onsdag og torsdag skriver du derfor 0 timer.

Det er her problemet opstår, hvis du har afmeldt dig jobcentret. For hver dag i en måned, hvor du søger dagpenge, skal hver eneste hverdag belægges med 7,4 timer. I eksemplet ovenfor gælder det altså også den onsdag og torsdag hvor du har noteret 0 timer. Her skal vi desværre trække dig for 7,4 timer pr. dag, selv om du faktisk har arbejdet fuld tid efter du er startet i arbejde. De 14,8 timer vil altså blive fratrukket i det beløb du får udbetalt i dagpenge. Det skyldes at hver hverdag hvor du ikke har været tilmeldt jobcentret, simpelthen koster 7,4 timer.

Er du derimod tilmeldt jobcentret, vil systemet kun gå ind og se på dine reelle timer og korrekt kunne se at du timemæssigt har været fuldt belagt efter du er startet i arbejde. Og derfor vil dine 0-dage som onsdagen og torsdagen i eksemplet, i den situation ikke medføre noget fradrag i regnskabet.

Det korte af det lange: Vent med at afmelde dig jobcentret hvis du går i ”skævt” fuldtidsarbejde til alle andre datoer end den 1. i en måned.

Den omvendte situation
Hvis den omvendte situation gør sig gældende – at du går fra et fuldtidsjob med skæve arbejdstider og -dage til ledighed midt på en måned – kan det afføde samme problem p.t. uden en ordentlig løsning. Ase arbejder aktivt på at få regering og folketing til at arbejde på en regelændring for at komme denne problematik til livs.

Hvis du kommer i en situation af både-og
Skulle du komme i en situation hvor du så at sige hopper ud og ind af korte fuldtidsansættelser med skæve arbejdstider og –dage (fx vikariater), kan du læse hvordan du p.t. undgår risikoen for at blive trukket for meget i dine dagpenge mellem ansættelserne.