Tjek hvad du kan kræve af din kontrakt

03.09.2019

Når du har landet et arbejde, er der 10 klare krav til den kontrakt, som din arbejdsgiver præsenterer dig for. På toppen af dette kan du forhandle dig til forskellige goder og vilkår.

Udarbejdet af Ase Lønmodtager

Som lønmodtager har du krav på en ansættelseskontrakt, så snart din ansættelse varer længere end en måned, og din ugentlige arbejdstid i snit ligger over otte timer. Det er selvfølgelig altid en god idé at lave en skriftlig aftale ligegyldig hvor få timer, der er tale om. Men her får du et overblik over hvad du kan kræve af din kontrakt – fx første gang du skal ud og have et fuldtidsjob efter at have færdiggjort din uddannelse.

Tjek hvad du kan forvente i forhold til fx 6. ferieuge og pension

 

10 krav til din kontrakt – hvad skal den oplyse om som minimum

Der findes en ”ansættelsesbevislov” som sikrer dig, at visse minimumskrav er opfyldt i den kontrakt, som din arbejdsgiver udarbejder. Det handler om at specificere hvad, hvor, hvornår og hvordan rammerne for dit arbejde er. Så du så vidt muligt ved, hvad du har – og hvad du ikke har. Krav til oplysninger i din kontrakt

1. Arbejdsgivers og lønmodtagers (dit) navn og adresse.

2. Arbejdsadresse - hvor du skal udføre dit arbejde. Det vil sige en fast adresse. Og hvis ikke du er tilknyttet et primært sted, så skal kontrakten indeholde oplysning om, hvor arbejdsgivers hovedkontor ligger, og at du er beskæftiget forskellige steder.

3. Jobbeskrivelse. Hvilke funktioner skal du varetage? Som minimum skal det fremgå af kontrakten, hvad din titel, din rang, din stillingsbetegnelse eller din jobkategori er.
OBS! Jo mindre præciseret dit arbejde er under dette punkt, jo større risiko for at du kan blive sat til opgaver, som du slet ikke har forventet.

4. Ansættelsesforholdets startdato.

5. Varighed af ansættelse – hvis det er en tidsbegrænset stilling.

6. Rettigheder med hensyn til ferie. Og om du får udbetalt løn under din ferie/optjener feriepenge. 
OBS! Ferieloven giver lønmodtagere ret til fem ugers ferie om året. Den sjette ferieuge er ikke allemandseje.

7. Opsigelsesvarsler. Reglerne for opsigelse skal klart fremgå. Både dit varsel og arbejdsgivers varsel skal være nævnt. 

8. Aftalt løn og udbetalingstidspunkt. Den bruttoløn, som du har ret til når du tiltræder, skal stå i din kontrakt. Det gælder også, hvis du har ret til tillæg, og fx pensionsbidrag eller kost og logi, som er at forstå som dele af din løn.

9. Daglig eller ugentlig arbejdstid. Herunder hvordan eventuelt overarbejde (ikke) bliver honoreret.
OBS! Dette er til fordel for dig som lønmodtager både ved for få og for mange timer i forhold til det aftalte. Er du fx som timelønnet blevet lovet vagter svarende til 25 timer pr. uge, og du ikke får det, har arbejdsgiver et problem, hvis der står i kontrakten, at du er garanteret 25 timer. Er du fastansat på fuldtid med fx 37 timer som angivet ugentlig arbejdstid, kan arbejdsgiver ikke pludselig kræve, at du hver uge skal arbejde 42 timer.

10. Gældende kollektive overenskomster eller aftaler der regulerer dit arbejdsforhold. Det skal fremgå, hvilke parter der står bag aftalen, hvis det er parter uden for virksomheden.

 

Forventninger om flødeskum
De 10 krav er, hvad du grundlæggende kan forlange af din kontrakt. Men erfaringerne viser, at mange lønmodtagere har større forventninger, og en del arbejdsgivere tilbyder da også mere - fx feriefridage (den 6. ferieuge). Her får du et overblik over hvad du kan få eller forsøge at forhandle dig til på egen hånd.

Du skal have din kontrakt senest en måned efter du er startet
De fleste arbejdsgivere har heldigvis styr på det, og det normale er, at du har en underskrevet kontrakt, inden du har første dag i det nye job. Men er det ikke tilfældet, skal du huske, at du ifølge ansættelsesbevisloven har krav på et dokument, der som minimum indeholder de 10 punkter ovenfor, senest en måned inde i din ansættelse. Går der mere end en måned, skal du skriftligt bede din arbejdsgiver om dokumentationen. Hvis arbejdsgiver fortsat sylter dig, kan du få hjælp hos Ase Lønmodtager – hvis du vel at mærke er medlem.

 

Er du ikke allerede med, er du velkommen til at ringe og melde dig ind i Ase Lønmodtager på telefon 7013 7013.