Medlem fik hevet løn – og dagpengeret – i land

01.10.2021

Dagpengeretten hang i en tynd tråd, da et medlem ved en misforståelse blev såkaldt ”selvforskyldt ledig”. Men samarbejde mellem Ase a-kasse og Ase Lønmodtager reddede dagpengeret - og løn.

Udarbejdet af Ase Lønmodtager

Historien startede med at et medlem i første omgang lavede en mundtlig aftale med en arbejdsgiver. Der var en specifik opgave som skulle løses. Chefen gav ham en kontrakt, og medlemmet kløede på. Da opgaven var løst, bad chefen ham løse en anden opgave. Den opgave mente medlemmet ikke at han rent fysisk kunne klare, og spurgte derfor om der ikke var andet?

Det var der ikke. Chefen sagde medlemmet op, og deres veje skiltes. Men da medlemmet efterfølgende søgte om dagpenge, måtte Ase a-kasse konstatere at han var selvforskyldt ledig. Og det resulterer som udgangspunkt i en dagpengekarantæne i tre uger.

Hvad kunne a-kassen stille op?
Det var forsikringskonsulent i Ase a-kasse, Vicky Petersen der fik medlemmets sag i hånden – og ved at se på kontrakten, kunne Vicky konstatere, at medlemmet ikke havde fået det opsigelsesvarsel han havde krav på (og derved manglede han at få noget løn). Og accepterer man et for kort varsel – hvilket medlemmet umiddelbart havde gjort – er man såkaldt ”selvforskyldt ledig”. I den situation er man ikke berettiget til at få dagpenge, men får en karantæne, for man kunne jo i virkeligheden have fået udbetalt løn.

”Da jeg så medlemmets kontrakt, rådgav jeg ham straks til at tage fat i sin fagforening. For det er dem der kan tage sig af en sag hvor der er noget ansættelsesretligt galt, for eksempel at et af deres medlemmer ikke har fået det rigtige opsigelsesvarsel,” siger Vicky Petersen.

”Og hvis ikke fagforeningen kan få deres medlems krav igennem hos arbejdsgiveren, kan a-kassen ikke stille noget op. Så ville medlemmet i dette tilfælde – med a-kasseøjne – blive set som selvforskyldt ledig, og en dagpengekarantæne ville være en realitet.”

Dagpengeret hang i tynd tråd
I lige præcis dette tilfælde var sagen yderligere kompliceret af, at medlemmet allerede havde haft én karantæne inden for de seneste 12 måneder. Og fik han endnu én, siger dagpengelovgivningen at man mister sin dagpengeret helt og aldeles. En alvorlig situation.

Medlemmets fagforening viste sig at være Ase Lønmodtager, og på Vicky Petersens opfordring tog han fat i hotlinen på 7013 7021 for at få hjælp.

Ase Lønmodtager på sagen
Hos Ase Lønmodtager var det juridisk konsulent Lonnie Hansen der fik sagen. Hun kunne hurtigt konstatere at medlemmets arbejdsgiver ikke havde overholdt opsigelsesvarslet, som det fremgik af kontrakten. Og at den mundtlige aftale ikke stemte overens med kontraktens ordlyd. I en dialog med arbejdsgiveren lykkedes det efter nogle mails, nogle telefonsamtaler og lidt tovtrækkeri frem og tilbage, at indgå et forlig.

Fed følelse at både a-kasse og fagforening kunne hjælpe da der var brug for det

Forliget betød at medlemmet fik sit korrekte opsigelsesvarsel, og derved undgik at blive fanget på det forkerte ben i a-kassen. Medlemmet slap således for både at blive stemplet som selvforskyldt ledig og at miste sin dagpengeret. Næsten en slags win-win situation der kun kunne lade sig gøre fordi medlemmet var medlem af både en a-kasse og en fagforening.

Sådan landede Ase Lønmodtager forliget
Juridisk konsulent Lonnie Hansen stillede krav om at medlemmet skulle have 14 dages løn, fordi der ikke var tale om en tidsbegrænset stilling, og fordi opsigelsesvarslet tydeligt var 14 dage. Men medlemmet havde faktisk misforstået sin ansættelse. Han troede på baggrund af den mundtlige aftale, at det var en slags opgaveansættelse, altså noget tidsbegrænset. Og derfor havde han reelt ikke nogen forventning om at få løn for mere end det han faktisk havde udrettet. Derfor mødtes Ase Lønmodtager og arbejdsgiveren på halvvejen i forliget. Medlemmets økonomiske kompensation for det for korte opsigelsesvarsel blev halveret.

For medlemmet var det naturligvis dejligt at få økonomisk kompensation. Men det bedste af det hele var nok at kunne beholde sin dagpengeret og ikke at måtte undvære dagpenge i forlængelse af ansættelsen.

”Mit bedste råd til andre er at huske at læse kontrakten og passe på med mundtlige aftaler. Og så kan jeg bare sige at det er en fed følelse at både a-kasse og fagforening kunne hjælpe da der var brug for det,” fortæller medlemmet som ikke ønsker sit navn frem, men som naturligvis er redaktionen bekendt.