Minister lover Ase-medlem at lukke dagpengehul

02.04.2019

Weekendarbejde kan på grund af et hul i dagpengelovgivningen føre til tab af dagpenge. Men en sag om tjener og Ase-medlem Hanne Andersen fra Allinge, der på grund af weekendarbejde mistede flere tusinde kroner i dagpenge, får nu beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) til at love at rette op på den skævhed.

Mindst en gang om måneden arbejder op mod en million danskere i weekenden.

”Men de skæve arbejdstider kan få alvorlige økonomiske konsekvenser for eksempelvis timelønnede forsikrede, hvis de som Hanne Andersen mister jobbet midt på måneden,” pointerer Karsten Mølgaard Jensen, administrerende direktør i Ase.

Hanne Andersen og Ase gør fælles front
Tidligere har Troels Lund Poulsen på en henvendelse fra Hanne Andersen afvist, at der var et problem.

Men efter at Karsten Mølgaard Jensen har efterlyst, at ledige med weekendarbejde og skæve arbejdsdage får samme behandling i dagpengesystemet som ledige, der udelukkende er beskæftiget på hverdage, er Troels Lund Poulsen nu parat til at ændre reglerne.

”Det forekommer omsonst at straffe folk for at være fleksible og arbejde, når der er mest brug for dem. Udviklingen går mod et mere fleksibelt arbejdsmarked, hvor stadig flere har weekendarbejde og flydende arbejdstider. Normalen er ikke længere et traditionelt mandag-fredag-job, og det bør også afspejles i dagpengesystemet,” siger Karsten Mølgaard Jensen.

Hanne Andersen får brev fra ministeren
I et brev til Hanne Andersen beklager Troels Lund Poulsen sit tidligere svar og erklærer sig enig i, at de nuværende regler ikke er fair og desuden spiller dårligt sammen med det moderne arbejdsmarked.

”Jeg vil nu sammen med aftalepartierne bag dagpengereformen se på, hvordan vi kan forbedre reglerne, så man ikke bliver straffet urimeligt hårdt for at arbejde i weekender i stedet for hverdage i den måned, hvor man bliver ledig,” skriver beskæftigelsesministeren.

Rigidt system
Fuldtidsforsikrede ledige har som udgangspunkt ret til 160,33 timers dagpenge om måneden. Det er nemt at administrere ved opsigelser til den 1. i måneden. Problemet opstår for ledige, der har mistet jobbet i løbet af måneden. Udbetalte løntimer skal nemlig modregnes, og reglerne er indrettet sådan, at det som udgangspunkt antages, at du arbejder fra mandag til fredag i nøjagtigt 7,4 timer om dagen.

”Så selv om du faktisk har arbejdet i weekenden, tæller dine fridage i løbet af ugen, som om du ikke har stået til rådighed for arbejdsmarkedet, fordi du ikke har været tilmeldt jobcentret. I det konkrete tilfælde kom det til at koste Hanne Andersen godt 3.600 kroner,” siger Karsten Mølgaard Jensen

Nye toner glæder Ase – og Hanne Andersen
De nye toner fra beskæftigelsesministeren glæder derfor Karsten Mølgaard Jensen.

”På baggrund af sagen og de mange danskere med weekendarbejde, som potentielt er i risiko for at blive ramt af dette dagpengehul, er det godt, at beskæftigelsesministeren nu får rettet op på forskelsbehandlingen. Ingen skal straffes, fordi de har haft arbejde i weekenden eller på skæve tider i dagene op til deres ledighedsperiode,” siger Karsten Mølgaard Jensen.

Også Hanne Andersen er godt tilfreds med Troels Lund Poulsens seneste udmelding.

”Jeg håber, at det lykkes at få stoppet uretfærdigheden. Det kan ikke være rigtigt, at man skal straffes økonomisk, blot fordi man har arbejdet i weekenden og bliver ledig på et skævt tidspunkt på måneden. Selv får jeg ikke noget økonomisk ud af det, men for mig er det blevet en principsag. Nu vil jeg holde ministeren fast på løftet,” siger Hanne Andersen.

Reglerne for modregning af dagpenge lige nu
* Som fuldtidsforsikret har et medlem ved ledighed som udgangspunkt ret til 160,33 timers dagpenge for en hel kalendermåned
* Alle udbetalte løntimer i en kalendermåned skal modregnes i de 160,33 timers dagpenge
* På de mandage-fredage i en kalendermåned, hvor et medlem ikke har stået til rådighed for arbejdsmarkedet, bliver der p.t. modregnet 7,40 timer per dag ved eksempelvis sygdom, ferie eller manglende tilmelding til jobnet.