Værd at vide om den nye ferielov – lige nu

04.06.2019

Den nye ferielov rører på sig, og derfor træder vi snart ind i en overgangsperiode. Der er flere ting du – og dine ansatte - skal være klar over i den sammenhæng. Læs med, og få indblik i hvordan det hænger sammen.

Udarbejdet af Ase Selvstændig

I september 2020 skifter vi det nuværende feriesystem med ”forhånds-ferieopsparing” ud med et princip om ”samtidighedsferie”. Fra september 2020 kan man afholde sin ferie i takt med at man sparer den op. For at nuværende ansatte ikke pludselig det år vi skifter system, skal have dobbelt op på ferie (fordi de både har sparet op og skal have ferie i takt med optjeningen), er vi på vej ind i en overgangsperiode. Det har betydning for dig som arbejdsgiver.

1. september 2019 indvarsler overgangsperioden
Overgangen til det nye princip ”samtidighedsferie” starter den 1. september 2019 og løber frem til den nye ferielov træder i kraft præcis et år senere. Den ferie dine ansatte går og optjener lige nu – nærmere bestemt optjener fra 1. januar til 31. august 2019 (hvor overgangsperioden begynder), skal afholdes næste sommer i perioden 1. maj til 30. september 2020.

Det er altså det gamle optjeningsprincip der hersker indtil 1. september 2019. De otte optjeningsmåneder i 2019 indtil da giver 16,7 dages ferie, som de ansatte kan afholde næste sommer. Ferietillægget på 1 procent der optjenes over de otte måneder, kommer til udbetaling som det plejer.

Hvad sker der med ferie der optjenes i overgangsperioden?
Ferie (og ferietillæg på 1 procent) som dine ansatte optjener i overgangsperioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020, skal indefryses. Konkret betyder det at midlerne først kommer til udbetaling når den ansatte går på pension, og du må altså ikke udbetale dem.

Indefrysningen sker ved at du indbetaler midlerne til en ny Feriefond, eller du kan vælge selv at administrere dem.

Se en kort, grafisk fremstilling af vigtige datoer og perioder.

Dette forbliver som det plejer – også efter 1. september 2020
* Alle ansatte har ret til at holde fem ugers ferie om året
* De tre af ugerne har den ansatte ret til at holde sammenhængende som hovedferie i perioden fra maj til og med august. Også selv om den ansatte må betale noget af ferien selv
* Du kan lovligt placere dine ansattes hovedferie med et varsel på mindst tre måneder
* Restferie kan du placere med mindst én måneds varsel – dog har medarbejderen krav på mindst fem sammenhængende feriedage ad gangen
* Ansatte der er ansat på månedsbasis og har ret til løn under sygdom, har ret til løn under ferie samt ferietillæg på én procent
* Ansatte ansat på andre vilkår har ret til feriegodtgørelse på 12,5 procent

Samtidighedsferie fra 1. september 2020
Når overgangsperioden er slut, starter alle ansatte så at sige på nul. Enten er de friske fra fad på arbejdsmarkedet, eller også har de et års indefrosne midler der ligger og venter på at de går på pension.

Fra september 2020 optjener dine ansatte så ferie løbende og vil for hver måneds arbejde optjene præcis 2,08 feriedage, til umiddelbar afholdelse hvis de ønsker det.

Samtidighedsferien indføres dybest set for at tilgodese dem der starter på arbejdsmarkedet for første gang. Så de ikke skal holde ferie uden penge det første år de er på arbejdsmarkedet. Det er EU-lovgivning der er grundlag for ændringen af det danske system.

Husk at…
…alt ferie optjent i 2018 afholdes helt som vanligt i ferieåret 2019-2020
…overgangsperioden løber fra 1. september 2019 til 31. august 2020
…fra september 2020 løber optjeningsåret fra september til september, mens afholdelsesåret løber fra september til december året efter

Kontakt gerne Ase Selvstændig
Har du brug for at kende til flere finere facetter af den nye ferielov her og nu, er du naturligvis som altid velkommen til at ringe til os på tlf. 7013 7013. Vi lover også at vi kommer til at informere mere om emnet på denne kanal – i takt med tiden og de forskellige faser i overgangsperioden.

 

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InsertUmbracoFormWithTheme.cshtml)