Pas på huller mellem jobs

04.06.2019

Står du over for et job- eller sporskifte, skal du være opmærksom, hvis der er et tidsmæssigt hul mellem dit nuværende job og fx studiestart eller startdatoen på dit kommende job. Siger du selv op, netop fordi du skal begynde i nyt job eller starte studie, kan du ikke få dagpenge i sådan en periode.

Det kan måske være fristende at ”sige op før tid”. Hvis man fx har søgt ind på en uddannelse (af mindst et års varighed), der begynder i september, kunne det måske lokke med et par måneders pusterum mellem ens nuværende job og studiestarten. Så i stedet for at sige op til udgangen af august, siger man måske op til udgangen af juni. Det er selvfølgelig helt okay at tage en pause – man kan blot ikke få dagpenge i en sådan mellemperiode.

Ingen dagpenge i planlagte mellemperioder
Dagpengelovgivningen forhindrer dig i at kunne modtage dagpenge i en såkaldt mellemperiode. Har du landet et nyt job, hvor du først skal begynde om fx to måneder, skal du vide at du ikke kan sige op og fratræde ”før tid” og samtidig forvente at få dagpenge, indtil du begynder på dit nye arbejde.

Selv om du melder dig ledig på jobcentret i fx en måned eller to, kan vi ikke udbetale dagpenge i sådan et afgrænset ”hul”. For loven siger i denne situation, at du ikke har reel intention om at finde et job i mellemperioden. Du er jo på vej til noget andet, som du ved ligger og venter på dig. Derfor står du i lovens øjne ikke til rådighed.

Bestemmelsen gælder også ved overgang til studier eller selvstændig virksomhed
Hvis din plan er at starte som selvstændig, eller du har søgt ind på et studie (af mindst et års varighed), gælder det samme: Hvis du selv siger op og holder en selvvalgt pause, må du selv betale for den. Det gælder også, selv om du ved pausens start måske ikke har fået endeligt bekræftet, at du er kommet ind på det studie du har søgt – og altså faktisk ikke ved om der egentlig er en bagkant på din pause.