Mere sund fornuft i reglerne om at stå til rådighed som dagpengemodtager

06.11.2019

Fra 1. januar 2020, bliver reglerne om rådighed for dagpengemodtagere forenklet på en række områder. Nedenfor kan du læse om 2 af de vigtigste ændringer.

Tjek af jobforslag afskaffes
Hidtil har dagpengemodtagere haft pligt til at gå på Jobnet mindst hver 7. dag for at tjekke jobforslag.

Fra 1. januar 2020 har dagpengemodtagere ikke længere pligt til at tjekke jobforslag.

Du skal ikke længere søge jobs lige før du går i arbejde
Efter de hidtidige regler træffer jobcentret – efter anmodning fra a-kassemedlemmet – afgørelse om, at dagpengemodtagere bliver omfattet af en mindre intensiv indsats, når de inden for 6 uger er på vej i fuldtidsjob. Det betyder blandt andet, at man fortsat skal søges relevante jobs som fx korte vikar- og afløserjob.

Det samme gælder for dagpengemodtagere, som er på arbejdsfordeling, eller som er hjemsendt på grund af vejrlig eller materialemangel.

Fra 1. januar 2020 er du som dagpengemodtager helt fritaget for pligten til at søge arbejde i perioden med mindre intensiv indsats, hvis du har anmodet jobcentret om dette.

Som hidtil er du også fritaget for pligten til at deltage i tilbud i perioden med mindre intensiv indsats. Du har dog som hidtil fortsat retten til at deltage i tilbud i perioden.

Reglerne gælder også, hvis du inden for 6 uger skal på barsel, på efterløn, i fleksydelse eller på folkepension.