Appel: Hæv lønkompensationen til selvstændige

03.04.2020

I Ase arbejder vi aktivt på at fremme forholdene for de danske selvstændige og har derfor i dag rettet henvendelse til erhvervsministeren.

Kære Simon Kollerup

Jeg henvender mig på baggrund i gårsdagens aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om at forbedre trepartsaftalen om midlertidig lønkompensation til lønmodtagere, der er i fare for at miste deres job som følge af corona-krisen.

Ligesom mange lønmodtagere rammes hårdt på deres indtægtsgrundlag i denne svære tid, står mange selvstændige erhvervsdrivende, iværksættere og freelancere i en yderst vanskelig økonomisk situation.

Vi har noteret os, at det politiske ønske bag de økonomiske hjælpepakker blandt andet har været, at lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende skal stilles lige, hvilket også har været hensigten i de hidtidige krisetiltag. Det er vi helt enige i, for Coranavirus skelner ikke mellem, om du har fået din indtægt som selvstændig, iværksætter, freelancer eller som lønmodtager.

Derfor mener vi, at som følge af forbedringen i den midlertidige lønkompensationsordning for lønmodtagere, bør loftet for kompensationsbeløbet for selvstændige også hæves til 30.000 kr. pr. måned på tilsvarende vis, som den er blevet i den forbedrede lønmodtagerkompensationsordning, således at der opnås den tilstræbte parallelitet i de to kompensationsordninger, og at der ikke sker økonomisk forskelsbehandling.

For nuværende betyder den forbedrede trepartsaftale eksempelvis, at den selvstændige erhvervsdrivende frisør kan hjemsende sine ansatte med lønkompensation på op til 30.000 kr. pr. måned, mens den selvstændige frisør, der fastholder sine medarbejderes beskæftigelse, kun kompenseres med 23.000 kr. pr. måned for sit eget indtægtstab. Det er ikke rimeligt.

Jeg vil på vegne af Ase, som er landets største a-kasse og forening for selvstændige erhvervsdrivende, på det inderligste opfordre til at hæve kompensationsbeløbet til selvstændige erhvervsdrivende og dermed ligestille og skabe parallelitet i beløbsstørrelserne som kompenserer for det tabte indtægtsgrundlag.

Jeg håber, at forslaget vil nyde fremme.

Med venlig hilsen

Adm. direktør, Karsten Mølgaard Jensen