Ase og Dansk Iværksætter Forening: Ny barselsordning giver selvstændige samme vilkår som lønmodtagere

07.09.2020

Den nye aftale om en barselsudligningsordning for selvstændige giver forbedrede barselsmuligheder for iværksættere og selvstændige og vil forhåbentlig gøre det mere attraktivt for såvel mænd som kvinder at udleve deres iværksætterdrøm og drive egen virksomhed.

Det pointerer Karsten Mølgaard Jensen, administrerende direktør i Ase med ca. 55.000 selvstændige medlemmer, og Louise M.Ø. Nielsen, bestyrelsesmedlem i Dansk Iværksætter Forening med ca. 15.000 medlemmer efter, at beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) mandag har sendt lovforslag om en ny barselsordning i høring.  

”Aftalen gør det muligt for selvstændige at blive omfattet af barselsordningen barsel.dk på linje med lønmodtagere i private virksomheder og få kompensation fra ordningen ud over barselsdagpenge. Selve aftalen har politikerne bygget på de principper for en barselsordning for selvstændige, som 11 organisationer sammen har anbefalet, og det er vi alle rigtig glade for,” siger Karsten Mølgaard Jensen.

Konkret kan selvstændige nu få op til 31.000 kroner om måneden, mens de går på barsel. Ordningen er finansieret ved, at de selvstændige selv indbetaler til barsel.dk. Dermed nærmer selvstændige erhvervsdrivende sig på endnu et afgørende punkt de rettigheder, som lønmodtagere har.  

”Flere og flere kvinder får succes som iværksættere, og de nye forbedrede barselsmuligheder vil forhåbentlig sætte endnu mere skub på den udvikling. I dag er kun en ud af fire iværksættere kvinder, og for mange bliver det nu lettere at forene livet som iværksætter med drømmen om at stifte familie,” siger Louise M.Ø. Nielsen (DIF).

De selvstændiges bidrag og dækning ligestilles med lønmodtagerne i barselsfonden. For at undgå uhensigtsmæssigheder fra konstruktionen af den tidligere – og nu nedlagte – barselsfond for selvstændige indføres der et indtægtskriterie for selvstændiges adgang til barselsfonden, som fastsættes til det beløb, der ville udløse fuld dagpengesats ved ledighed. Med indtægtskriteriet bliver det muligt at afskære hobbyvirksomhed, honorarmodtagere og fritidsiværksættere fra ordningen, hvilket var et udtalt kritikpunkt i den tidligere konstruktion af barselfond for selvstændige.

”Netop udsigten til økonomisk utryghed er den væsentligste barriere for at starte egen virksomhed. Så de forbedrede barselsforhold er et vigtigt skridt mod en stærkere selvstændighedskultur i Danmark. Samtidig glæder vi os over, at regeringen her fortsætter linjen fra den fremtidssikring af dagpengesystemet, som tilbage i 2017 gav selvstændige flere rettigheder og gjorde det lettere at veksle mellem at være selvstændige og lønmodtager, der bliver mere og mere udpræget på det moderne arbejdsmarked,” siger Karsten Mølgaard Jensen.

De 11 organisationer, der stod sammen om anbefalingerne til en barselsordning for selvstændige, er Dansk Journalistforbund, Dansk Iværksætter Forening, Teknisk Landsforbund, Virksomme Kvinder, Kvinderådet, Danmarks Organisation for selvstændige Frisører & Kosmetikere, SMV Danmark, Danske Fysioterapeuter, Akademikerne, Dansk Magisterforening og Ase.

Se pressemeddelelsen Via Ritzau