Ase: Selvstændige risikerer at gå glip af favorabelt tilbud

05.08.2020

Frem til 8. august kan selvstændige erhvervsdrivende melde sig ind i a-kasse på favorable vilkår og få ret til dagpenge uden at skulle optjene 12 måneders anciennitet, men det midlertidige tilbud om økonomisk sikkerhedsnet til selvstændige er i fare for at drukne i tidsfrister og uigennemskuelige kompensationsordninger, skriver Karsten Mølgaard Jensen, administrerende direktør, Ase, i debatindlæg på Altinget.dk.

Umiddelbart før sommerferie vedtog Folketinget ganske ekstraordinært, at selvstændige erhvervsdrivende frem til 8. august kan melde sig i a-kasse på favorable vilkår og få ret til dagpenge uden først at skulle optjene 12 måneders anciennitet.

Ordningen i kølvandet på coronakrisen kom i værk på en dyster baggrund.

Dyr udfasning
Som bekendt har covid19-nedlukningen været barsk for landets mindste virksomheder.

Udfasningen af kompensationspakkerne fra Erhvervsministeriet kan få særlige konsekvenser for netop de selvstændige erhvervsdrivende, hvor under halvdelen er forsikrede mod ledighed, pointerede beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i et svar til Folketingets Beskæftigelsesudvalg 23. juni.

Forsikring er afgørende
På arbejdsmarkedet generelt er det otte ud af ti, og mange selvstændige risikerer derfor at stå helt uden forsørgelsesgrundlag, hvis de senere er nødsaget til at dreje nøglen om.

En høj forsikringsgrad på arbejdsmarkedet er en fordel for såvel den enkelte som samfundet, og intentionen om at få flere selvstændige til at melde sig i a-kasse er velbegrundet i en situation, hvor usikkerhed om fremtiden har nået nye højder.

Kort tidsfrist kan koste dyrt
Desværre er vinduet for at benytte ordningen kun åbnet meget kort og lukker inden, landets selvstændige har fået overblik over, hvordan deres økonomiske virkelighed ser ud efter at have modtaget kompensation i forhold til hjælpepakkerne.

Særligt kompensationsordningen for faste omkostninger har været administrativ tung vanskelig at gennemskue.

Derfor har mange selvstændige ventet så længe som muligt med at søge, og her er ansøgningsfristen først 31. august, mens kompensationsordningen for omsætningstab er åben for ansøgningen helt frem til 30. september.

Med andre ord har mange selvstændige langtfra det endelige overblik over deres forretningsøkonomi før engang i løbet af efteråret.

Risikoen er derfor, at de først når at reagere, når det er for sent.

Umiddelbart ville det derfor give bedst mening at synkronisere fristerne, så selvstændige erhvervsdrivende på et oplyst grundlag kan beslutte at forsikre sig mod ledighed.

Flere konkurser i vente
Indtil nu har antallet af konkurser under coronakrisen været overraskende lavt, hvilket formentlig skyldes kompensationsordningerne.

Flere eksperter forudser flere virksomhedslukninger efter udfasningen af hjælpepakkerne, som flere end 80.000 selvstændig erhvervsdrivende allerede har fået kompensation fra, ifølge Erhvervsstyrelsen.

Se indlægget her: