Vi arbejder for, at hjælpepakkerne forbedres på tre områder

24.04.2020

#1: Lønkompensation til selvstændige skal hæves til 30.000 kr.

Vi kæmper fortsat for at få hævet beløbsloftet fra 23.000 kr. pr. måned til 30.000 kr. pr. måned i kompensationsordningen for selvstændige, der lider høje indtægtstab som følge af nedgang i omsætningen. Det kan ikke være rigtigt, at medarbejdernes løn kan kompenseres med op til 30.000 kr. pr. måned, mens den selvstændige kun kan kompenseres med op til 23.000 kr. pr. måned. Der findes ganske enkelt ikke nogen logisk forklaring på, hvorfor den selvstændiges indtægtstab ikke skal kompenseres på lige fod med medarbejdernes indtægtstab. Men regeringen vil stadig ikke ændre i den negative forskelsbehandling af de selvstændige.

 

#2: Hurtigere behandlingstid på kompensationsordningerne

Og så presser vi på for, at der afsættes flere ressourcer til sagsbehandling af ansøgninger til kompensationsordningerne, så pengene hurtigere kan komme til udbetaling. Hastigheden er afgørende inden for al nødhjælpsarbejde; Hvis ikke hjælpen kommer hurtigt, risikerer flere at bukker under.

 

#3: 3-ugers dagpengekarens for selvstændige skal fjernes

For de selvstændige, som må lukke deres virksomhed og i stedet trække på deres arbejdsløshedsforsikring, forsøger vi også at få fjernet tre-ugers karensperioden, så selvstændige kan få dagpenge på samme vilkår som lønmodtagere, der også mister deres indtægtsgrundlag. Igen er der tale om en negativ forskelsbehandling af de selvstændige, som vi forsøger at få fjernet.