Hjælpende hånd til selvstændige uden økonomisk sikkerhedsnet

11.07.2020

I forbindelse med udfasningen af hjælpepakkerne får selvstændige erhvervsdrivende frem til 8. august mulighed for at melde sig i en i en a-kasse og få dagpenge uden at skulle opfylde det gængse krav om 12 måneders forudgående medlemskab for at opnå rettigheden. Men svært gennemskuelige regler og krav om revisorpåtegning har betydet, at mange endnu ikke ved, hvor hårdt corona hidtil har ramt dem økonomisk. Hvis Folketinget reelt ønsker, at selvstændige skal have mulighed for at sikre sig et økonomisk sikkerhedsnet på særlig fordelagtige vilkår, bør tilbuddet som minimum forlænges frem til udgangen af august, pointerer Karsten Mølgaard Jensen, administrerende direktør i Ase i kronik i Frederiksborg Amts Avis.

Umiddelbart ligner Danmark mere og mere sig selv, men coronakrisen har sat sit tydelige spor i ledighedsstatistikken, der toppede i den forgangne uge med i alt 185.913 ledige. En stigning på 54.076 fra og med 9. marts.

Det er især hoteller, restauranter og virksomheder inden for handel, som har sendt tusindvis af ansatte hjem, men det ses også tydeligt i industrien og transportsektoren.

Hårdest ramt er Tårnby Kommune, hvor stilstanden i Københavns Lufthavn i Kastrup og nedgangen i passagertallet på op til 99 procent har ført til massefyringer blandt andet i SAS, som har sagt farvel til op mod 1700 medarbejdere.


Eftervirkninger

Så nok har hverdagen efterhånden indfundet sig for de fleste danskere, men eftervirkningerne af nedlukningen vil følge os en rum tid endnu. Med op mod 200.000 medarbejdere på lønkompensation vil ledigheden formentlig stige endnu mere de kommende måneder.

Heldigvis er otte ud af ti på det danske arbejdsmarked forsikret mod ledighed og har dermed et økonomisk sikkerhedsnet under sig, hvis de mister jobbet. Anderledes kritisk er situationen for landets selvstændige.

Her er under halvdelen forsikret mod ledighed, vurderer beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) og pointerer, at udfasningen af kompensationsordningerne fra Erhvervsministeriet kan få særlig store konsekvenser for netop de selvstændige erhvervsdrivende.

En vigtig del

Som bekendt skelner corona ikke mellem selvstændige og lønmodtagere. Alligevel har forløbet under Covid-19 hidtil været kendetegnet ved, at lønmodtagerne har haft politisk førsteprioritet.

Eksempelvis blev lønmodtagere kompenseret med op til 30.000 kroner om måneden, mens grænsen for selvstændige erhvervsdrivende på 23.000 kroner. Og regeringen har hurtigt ude og forlænge ordningen med lønkompensation helt frem til 29. august, så færrest muligt fik sommerferien ødelagt af udsigten til en fyreseddel.

Men nu har regeringen øjensynlig fået øjnene op for, at de selvstændige erhvervsdrivende er en vigtig del af dansk økonomi -og at mange risikerer at stå helt uden økonomisk sikkerhedsnet, når hjælpepakkerne udfases.

At flere end 68.000 selvstændige ifølge Erhvervsstyrelsen allerede har fået kompensation illustrerer alvoren. Corona har været hård -også ved de selvstændige.

Alligevel har de stået sidst i regeringens bestræbelser op for de økonomiske konsekvenser af corona-restriktionerne.

Men nu er Folketinget klar med en hjælpende hånd til landets selvstændige erhvervsdrivende.

I forbindelse med udfasningen af hjælpepakkerne fra 8. juli får de en ekstraordinær mulighed for at melde sig i en i en a-kasse og få dagpenge uden at skulle opfylde det gængse krav om 12 måneders forudgående medlemskab for at opnå rettigheden.

Ni ud af 10 virksomheder har under 10 ansatte, og den nye mulighed for at spænde et økonomisk sikkerhedsnet ud under de selvstændige er et vigtigt signal om, at landets mindste virksomheder og iværksættere er selve rygraden i dansk erhvervsliv.

Uden deres initiativ og vilje til at starte egen virksomhed og skabe nye arbejdspladser vil Danmark være ilde stedt. Største barriere for at realisere iværksætterdrømmen og skabe sin egen forretning er netop usikkerheden ved at måtte opgive den faste månedlige indtægt.

Stærke værdier

At stå på egne ben, klare sig selv og svare enhver sit er stærke værdier for mange selvstændige. Ganske uventet og uforskyldt har coronakrisen vendt op og ned på deres verden, og for mange er usikkerheden kun lige begyndt. Endnu er rækken af konkurser overraskende lav. Det skyldes såvel kompensationsordningerne som ekstra hjælp fra bankerne og til dels, at Sø-og Handelsretten samt Skifteretten i halvanden måned var lukket ned for andet end nøddrift og hastesager.

Men det er desværre for tidligt at glæde sig. Dansk økonomi skrumpede i første kvartal med 2,0 procent -største kvartalsvise fald siden finanskrisen -og anden kvartal ventes at blive endnu værre. Arbejdernes Landsbank forudser et mareridtskvartal, mens Dansk Byggeri frygter en decideret konkursbølge hen over sommeren.

Forudsigelserne internationalt er også dystre.

I år vil verdensøkonomien skrumpe 4,9 procent, og som herhjemme er coronavirussen hovedårsagen, vurderer Den Internationale Valutafond (IMF).

Så den unikke mulighed for at etablere et nødvendigt økonomisk sikkerhedsnet falder på et tørt sted. Desværre er vinduet kun åbent kort. En enkelt sommerferiemåned får de selvstændige til at benytte tilbuddet om på fordelagtige vilkår at melde sig i a-kasse. Forhåbentlig forlænges ordningen, indtil de selvstændige har overblik over, hvorvidt de er berettiget til kompensation for faste udgifter under corona-nedlukningen.

Svært gennemskuelige regler og krav om revisorpåtegning har betydet, at mange endnu ikke ved, hvor hårdt corona hidtil har ramt dem økonomisk.

Den 29. august udløber lønkompensationsordningen.

For som finansminister Nicolaj Wammen (S) formulerede det i forbindelse med, at regeringen forlængede ordningen, er det ikke hensigtsmæssigt at stoppe i sommerferien. Eller begynde kunne man tilføje. Hvis Folketinget reelt ønsker at selvstændige skal have mulighed for at sikre sig et økonomisk sikkerhedsnet på særlig fordelagtige vilkår, bør politikerne som minimum forlænge tilbuddet frem til udgangen af august.

At stå på egne ben, klare sig selv og svare enhver sit er stærke værdier for mange selvstændige.