Permanent digital beskæftigelsesindsats forhindrer smitte

14.09.2020

Det kræver hverken store reformer eller kæmpeinvesteringer at rulle den digitale indsats ud på beskæftigelsesområdet. Allerede under coronakrisen har samtlige a-kasser gennemført digitale samtaler – det kan vi bare fortsætte med, skriver Karsten Mølgaard Jensen, administrerende direktør, Ase i kronik i Avisen Danmark.

Stop smittespredningen – arbejd hjemme i videst muligt omfang! Sådan lød det forleden fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på et pressemøde i Sundheds- og Ældreministeriet. Anbefalingen blev hørt i regeringskontorerne, og medarbejdere i en række ministerier, styrelser og kommuner er sendt hjem. Blandt de hjemsendte er embedsmænd i Beskæftigelsesministeriet og STAR, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der tidligst skal komme retur den 22. september.

Blot en uge senere udløber den dispensation, regeringen har givet kommuner og a-kasser til at gennemføre samtaler med ledige borgere digitalt i stedet for fysiske møder, som loven ellers kræver.

Den digitale indsats blev stablet på benene under forårets corona-nedlukning, og viste sig som en overvældende succes for såvel brugerne som kommuner og a-kasser. Alligevel har beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) tøvet med at åbne for de digitale løsninger efter suspensionsperiodens udløb den 1. oktober.

Efter at være sendt hjem med få timers varsel på baggrund af de faretruende stigninger i covid-19 smittetrykket, forekommer det derfor absurd, hvis de selvsamme embedsmænd skal indstille til ministeren, at den digitale beskæftigelsesindsats nu skal udfases. Det illustrerer med al tydelighed behovet for tiltag, som forener indsatsen mod virussen med sund fornuft.

Hvor det er muligt, bør vi indrette arbejdsprocesserne optimalt og uafhængigt af, om vi arbejder hjemmefra eller er fysisk på arbejdspladsen. Og kan vi erstatte fysiske møder og samtaler med digitale muligheder, så skal det selvfølgelig udnyttes.

På Fyn er medarbejderne på Jobcenter Odense blandt de 2000 hjemsendte i kommunen. I næste uge kan det være andre lokaliteter. Her er beskæftigelsesområdet et oplagt sted at reducere smitterisikoen, øge effektiviteten og fleksibiliteten og dermed gøre indsatsen langt mindre sårbar over for fremtidige lokale og regionale nedlukninger og restriktioner. Corona-epidemien har som bekendt fundamentalt ændret vores hverdag. Afstand, håndsprit og ændrede arbejdsprocesser er kommet for at blive.

På beskæftigelsesområdet kalder det på løsninger, der ikke bare er midlertidige. Mere end 350.000 samtaler alene i a-kasserne og cirka en million samtaler med forsikrede ledige i jobcentrene kalder på en permanent, fleksibel og ikke mindst smittereducerende ordning. At mindske den fysiske kontakt og dermed minimere risikoen for smitte er helt afgørende i disse corona-tider, ikke alene i forhold til covid-19, men også af hensyn til andre smitsomme sygdomme som influenza og lignende. Lavere sygefravær, reduceret tidsforbrug, mindre transportbehov og dermed miljøbelastninger er andre og langt fra uvæsentlige fordele.

I foråret, hvor den aktive beskæftigelsesindsats og al fysisk aktivitet på jobcentret var suspenderet, viste digitaliseringen sit værd. Ni ud af ti jobcentre vurderer, at det vil styrke beskæftigelsesindsatsen, hvis de også fremover for mulighed for at holde digitale samtaler med borgere via telefon eller videoløsninger som Zoom, Skype, FaceTime og andet.

At kunne vælge netop den kommunikationsform, der virker bedst i forhold til den enkelte, er helt afgørende. Det viser erfaringer fra Vesthimmerland og Jammerbugt Kommune, der i flere år har holdt samtaler med arbejdsløse uden at mødes fysisk. Frikommuneforsøget, der har givet et frirum fra den meget firkantede lovmæssige skabelon for, hvordan samtalerne skal foregå, gav de nordjyske kommuner et stort forspring i coronakrisen.

Digitalisering virker – også en række nye områder, hvor udbredelsen hidtil har været begrænset. Danske Regioner vil grundlæggende forandre måden, som patienter og pårørende møder sundhedsvæsenet på. Det skal ske ved at sætte fuld fart på videokonsultationer og hjemmetestkit, ligesom genoptræning på stuegulvet bliver reglen frem for undtagelsen.

Og nej, det kræver hverken store reformer eller kæmpeinvesteringer at rulle den digitale indsats ud på beskæftigelsesområdet. Allerede under coronakrisen har samtlige a-kasser gennemført digitale samtaler – det kan vi bare fortsætte med. Når man kan sundhedsbehandle, bevilge realkreditlån og træffe vidtrækkende politiske milliardbeslutninger digitalt, kan man selvfølgelig også tale om sit CV og jobmuligheder.

Hvad der står i vejen for at digitalisere kontaktforløbet, er umiddelbart svært at se. I forvejen er mange funktioner i beskæftigelsesindsatsen digitaliseret. Alle ledige skal oprette et CV på Jobnet og følge sin beskæftigelsesindsats der, online selvbookning af samtaler er obligatorisk ligesom online registrering af jobansøgninger.

Også for de mest udsatte borgere kan det være en fordel at udskifte de traditionelle møder med andre samtaleformer, viser de nordjyske frikommuneerfaringer. For eksempel kan det for borgere med angstproblematikker være voldsomt ubehageligt at sidde i et venteværelse og skulle ind i et lille kontor til en samtale med en medarbejder. Derfor laver sagsbehandlerne i Jammerbugt nu også videomøder med kontanthjælpsmodtagere, der er langt fra arbejdsmarkedet.

Heldigvis står vi med en række positive erfaringer med forskellige digitale kontaktforløb, som jobcentre og a-kasser har opbygget og dermed et solidt grundlag for at gøre muligheden permanent. Det vil løfte beskæftigelsesindsatsen, gøre den tidssvarende og gavne såvel den enkelte som samfundsøkonomien.

At takke nej til et så stort potentiale for modernisering forekommer ubegribeligt i en situation med udsigt til lavere økonomisk vækst og et mindre økonomisk råderum, der vil kræve endnu hårdere prioritering af samfundets ressourcer.

Hvorfor tøve, når alle aktører – lige fra de ledige, kommunerne og a-kasserne – er positive. Se realiteterne i øjnene og gør digitaliseringen af kontaktforløbet for forsikrede ledige permanent. Det vil ikke alene være fornuftigt sundhedsmæssigt, men også i høj grad økonomisk, menneskeligt – og ja også miljømæssigt.

Se kronikken her: