ASE: Genindfør digitale samtaler og begræns smitten her og nu

09.12.2021

Man bør lukke ned for de fysiske samtaler og i stedet genindføre digitale samtaler på jobcentre og a-kasser på grund af den høje smitte med covid-19. Det havde man succes med forrige år. Ledige, som kommer til samtale i a-kassen eller jobcentret, er ikke forpligtet til at vise coronapas, skriver Karsten Mølgaard Jensen i debatindlæg på Altinget.dk.

Coronasmitten er på sit højeste, vaccineeffekten er vigende, og ønsket om at holde samfundet så åbent som overhovedet muligt er større end nogensinde. Hvordan vi bedst muligt passer på hinanden uden at dæmpe aktiviteten unødigt er uden sidestykke julemånedens vigtigste spørgsmål.

På et enkelt område er svaret heldigvis velsignet let at svare på: Genindfør digitale samtaler med ledige på landets jobcentre og i a-kasserne.

Gode erfaringer med nedlukning af samtaler

Det vil mindske smittetrykket og fungere fra dag ét. Vi ved det, for vi har prøvet det før. Under nedlukningen af Danmark sidste år blev de lovpligtige fysiske samtaler på jobcentre og i a-kasser fra den ene dag til den anden erstattet med digitale.

Erfaringerne med dispensationsordningen var overvældende positive. Alle parter, de ledige, medarbejdere og kommuner var tilfredse og muligheden for at tilpasse indsatsen efter den enkeltes behov langt større.

Kommunikationen med ledige via digitale platforme eller telefon blev en enestående succes og Danmarks måske største og mest gnidningsfrie offentlige digitalisering. Det var ikke nødvendigt at opbygge nye tunge, fælles administrative it-systemer. Det fungerede bare.

Der holdes fast i fysiske samtaler

Tilmed kostede den omfattende digitalisering ikke skatteyderne en krone. Tværtimod. Men da covid-19 ikke længere blev betragtet som en samfundskritisk sygdom, blev de obligatoriske samtaler med fysisk fremmøde igen en realitet i august, da der som væsentligste begrundelse ikke længere var hjemmel til at videreføre dispensationen.

Eneste andet argument for at fastholde de fysiske samtaler er ifølge regeringen, at det ikke er dokumenteret, at beskæftigelseseffekten af de digitale samtaler er lige så effektiv som fysiske.

Omvendt findes der heller ikke hverken empirisk eller videnskabeligt belæg for, at digitale samtaler, alt andet lige, ikke skulle have mindst samme positive beskæftigelseseffekt som samtaler med personligt fremmøde.

Det er en konklusion, som de to økonomiprofessorer og tidligere vismænd Michael Rosholm og Michael Svarer fremhæver i deres undersøgelse 'Relative effekter af digitale versus fysiske samtaler', der blev offentliggjort i september.

Faktisk har en indsats med flere samtaler en positiv effekt på beskæftigelsen, viser et nyere svensk randomiseret studie, pointerer de to professorer. Det gælder vel at mærke uanset, om samtalerne er fysiske eller digitale, og der er ikke signifikante forskelle på de to samtaleformer.

Fysiske samtaler skaber bekymring

At de digitale samtaler er fremtiden, er der bred politisk enighed om. Regeringen har i sommer indgået en politisk aftale, der gør digitale samtaler til en permanent mulighed for langtidsledige med det formål at effektivere indsatsen. Alene den del sparer statskassen for 39 millioner kroner årligt.

Men det er kun et lille skridt på vejen. Langt de fleste ledige er ude af beskæftigelsessystemet igen inden for de første seks måneder, og hovedparten af samtalerne finder derfor sted her. Så det er her en digitalisering for alvor giver en stor samfundsøkonomisk besparelse udover at minimere smittetrykket og mindske klimabelastningen.

Aktuelt er ledige, som kommer til samtale i a-kassen eller jobcentret, ikke forpligtet til at vise coronapas, og selv vaccinerede med et gyldigt coronapas kan være smittede. Det skaber usikkerhed blandt de ledige og medarbejderne, og mulige smittekæder holdes herved i live.

Med det nuværende høje smittetal, lukkede skoler og udsigt til endnu en jul, hvor ældre og andre i risikogruppen må sidde isoleret i ensomhed, giver det ganske enkelt ikke mening at fastholde samtaler med fysisk fremmøde.

Læs indlægget her: