Corona-fælde forhindrer selvstændige i værdig tilbagetrækning

23.08.2022

Selvstændige erhvervsdrivende, der har valgt at droppe efterlønnen, straffes helt uforskyldt økonomisk i forhold til de lovede skattefrie præmier, hvis deres virksomhed har været ramt af corona-nedlukninger og restriktioner. Ad flere omgange har Ase forsøgt at gøre politikerne på Christiansborg opmærksom på problemstillingen, men intet er sket. Derfor er det ekstra provokerende, når statsminister Mette Frederiksen igen og igen praler med, at regeringen har sikret danskere med mange år på arbejdsmarkedet en værdig tilbagetrækning, påpeger Karsten Mølgaard Jensen, administrerende direktør i Ase i debatindlæg i Avisen Danmark.  

Igen og igen roser statsminister Mette Frederiksen (S) sig selv og sin regering for at have ført danskerne vel gennem corona-krisen og tilmed sikret særligt lønmodtagere med mange år på arbejdsmarkedet en " værdig tilbagetrækning" i form af Arne-pensionen. Senest ved pressemødet forleden efter Socialdemokratiets sommergruppemøde i Nyborg.

Samtidig lader hun hånt om en gruppe selvstændige erhvervsdrivende, som helt uforskyldt straffes økonomisk netop på grund af epidemien, når de vil trække sig tilbage efter at have ydet en mangeårig og ekstra indsats på arbejdsmarkedet.

En af de selvstændige, der er havnet i corona-fælden, er 66-årige Niels Thorborg.

Sammen med sin kone har han gennem 34 år drevet Breum Landevejskro ved Roslev nord for Skive, men med corona-nedlukninger og restriktioner blev parrets økonomiske fundament revet bort.

Men ikke nok med det.

Den manglende indtjening betød, at Niels Thorborg også gik glip af hovedparten af de skattefrie præmier, som tildeles seniorer, der dropper efterlønnen og fortsætter med at arbejde.

Det er nemlig overskuddet fra den selvstændige virksomhed, der anvendes til såvel optjening af dagpengeog efterlønssats samt udregning af den skattefrie præmie.

Her skal der et overskud på 243.996 kroner til for at optjene de maksimale fire skattefrie præmier på i alt maks. 55.732 kroner om året, som er en af flere bonusordninger, der skal få danskerne til at blive længere på arbejdsmarkedet.

Her er det værd at huske på, at man ikke behøver at være nedslidt for at få Arnepension.

Blot ved at have været på arbejdsmarkedet i mange år gør man sig fortjent. Derfor virker det ekstra urimeligt, at nogen belønnes, mens andre straffes - tilmed selvstændige for hvem nedlukningerne ikke blot betød mistede indtægter, men også ofte en større gæld til det offentlige, som de nu er i gang med at betale af.

Tilmed rammes selvstændige hårdt på dagpenge-og efterlønssats, hvis de er nødsaget til at dreje nøglen om. Og vælger de at droppe efterlønnen, mister mange den skattefrie præmie, fordi beregningsgrundlaget bygger på en opgørelsesperiode, hvor de ikke kunne tjene penge pga. corona-restriktioner vedtaget af Folketinget.

Allerede tilbage i foråret 2021 gjorde Ase opmærksom på udfordringerne, og politikerne erkendte efterfølgende den principielle problemstilling med det manglende indtægtsgrundlag.

Men besynderligt nok valgte de kun at løse udfordringen i forhold til beregning af dagpenge-og efterlønssatsen.

Desværre også kun for et enkelt år, mens der intet blev foretaget i forhold til den skattefrie efterlønspræmie til selvstændige.

Som bekendt fortsatte restriktionerne i 2021 og efterlod de selvstændige med præcis samme udfordring som i 2020. Derfor påpegede Ase atter problematikken og opfordrede tilbage i april i år igen beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) og Folketingets Beskæftigelsesudvalg til hurtigt muligt at få løst de sidste hurdler.

Svaret fra regeringen var en sludder for en sladder og ingen handling. Derfor er det ekstra provokerende, når regeringen igen og igen fremhæver dens indsats i forhold til at have sikret en værdig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Arne eller ej. Det virker paradoksalt, at selvstændige på den måde skal forskelsbehandles med store økonomiske konsekvenser til følge, når problemstillingen allerede er politisk anerkendt og løst forså vidt angår lønmodtagere og folkepensionister.

Ikke mindst i lyset af, at regering og Folketing én gang erkendt, at selvstændige i 2020 ikke kunne tjene penge som i andre år som følge af Corona-restriktionerne.

Dengang blev halvdelen af problemerne løst. Nu må det være på tiden at få alle hjørner rettet til, så selvstændige ikke længere diskrimineres i forhold til lønmodtagere. Tilmed er løsningen enkelt. Ikke blot 2020 men også 2021 har været år, hvor pandemien har betydet omfattende restriktioner og tvangslukninger - og bør springes over som grundlag for opgørelsesperioden.

De økonomiske eftervirkninger for selvstændige er urimelige og uforståelige al den stund, at Folketinget har ændret reglerne om skattefri seniorpræmie til folkepen sionister netop som følge af corona. Hvorfor denne forskelsbehandling af seniorer, der vælger at blive på arbejdsmarkedet, som de er blevet opfordret til af politikerne i forsøget på at mindske manglen på arbejdskraft.

Måske Mette Frederiksen skulle se at få løst den udfordring, inden hun fortsætter praleriet om, hvordan regeringen har sikret danskere med mange år på arbejdsmarkedet mulighed for en værdig tilbagetrækning.

Arne eller ej. Det virker paradoksalt, at selvstændige på den måde skal forskelsbehandles med store økonomiske konsekvenser til følge.

Se debatindlægget her: