Forbud mod at spørge til ansøgers alder

04.04.2022

Den nye lov vil betyde, at en arbejdsgiver i forbindelse med rekruttering ikke må anmode om en ansøgers alder – hverken i jobansøgningen eller ved udfyldelse af felter ved anvendelse af elektroniske rekrutteringssystemer.
I forlængelse af Trepartsaftalen om mangel på arbejdskraft, som er indgået mellem arbejdsmarkedets parter, KL og regeringen, har beskæftigelsesministeriet fremsat lovforslag, som skal understøtte og udmønte de dele af trepartsaftalen, som kræver lovændringer.

Blandt disse ændringer er bl.a. en ændring af forskelsbehandlingsloven, hvor der vil indføres et forbud mod, at arbejdsgivere indhenter oplysninger om jobansøgeres alder.

Reglerne i dag medfører, at en arbejdsgiver ikke må forskelsbehandle medarbejdere eller ansøger til ledige stillinger ved ansættelse, afskedigelse, forflyttelse, forfremmelse eller i øvrigt med hensyn til løn- og arbejdsvilkår grundet alderen.

Forskelsbehandlingsloven forhindrer dog ikke en arbejdsgiver i at anmode ansøgere om at oplyse alder i forbindelse med rekruttering.

Skal du ansætte en ny medarbejder? Få højt kvalificeret juridisk rådgivning af Ase Selvstændig


Den nye lov

Den nye lov vil betyde, at en arbejdsgiver i forbindelse med rekruttering ikke må anmode om en ansøger alder – hverken i jobansøgningen eller ved udfyldelse af felter ved anvendelse af elektroniske rekrutteringssystemer. Regelændringerne vil således kræve, at felter vedrørende alder og fødselsdato i rekrutteringssystemer fjernes.

Forskelsbehandlingsloven har i dag en række undtagelser til udgangspunktet om forbud mod forskelsbehandling på grund af alder, hvis det er sagligt og hensigtsmæssigt. Disse vil forsat gælde efter lovændringen. Disse undtagelsessituationer medfører, at det stadig vil være muligt at anmode om oplysninger vedrørende en ansøgers alder.
Dette kan eksempelvis være i tilfælde, hvor arbejdsgiveren via en kollektiv overenskomst er forpligtet til særlig aflønning af unge under 18 år eller hvis virksomheden vil iværksætte initiativer eller politikker for seniorer.

Den nye lov træder i kraft den 1. juli 2022.