Løntilskud

Mange tror fejlagtigt, at det alene er kommunen der står for alt det formelle når man ansætter en medarbejder i løntilskud, men vidste du, at du også skal også have styr på både kontrakt og vilkår.

Nedenfor kan du læse mere om hvilke regler og vilkår det gør sig gældende, hvis du overvejer at ansætte nogen i løntilskud.

Hvad er løntilskud?

  • Kommunerne kan give personer lov til at blive ansat i løntilskud
  • Kommunen refunderer en del af personens løn i en periode (typisk op til seks måneder)
  • Personen skal opfylde en række betingelser, fastsat i lovgivningen, administreret af jobcentrene
  • Løntilskud kan f.eks. bruges til at afprøve en helt ny type medarbejder i virksomheden – for at teste om det giver værdi inden man opretter en ny permanent stilling

Du skal selv lave en ansættelseskontrakt

Det er kommunen og/eller jobcenteret der bestemmer om en person kan blive ansat i et fleksjob eller i løntilskud. Men det er dig som arbejdsgiver, der skal stå for ansættelseskontrakten. Mange misforstår det og tror, at en løntilskuds- eller fleksjobber ankommer som en færdig pakke. Det gør de ikke.

Overvej en tidsbegrænset kontrakt

Du skal særligt være opmærksom på løntilskud, der typisk giver dig refusion for en del af den ansattes løn i op til seks måneder. Selv om du planlægger at din ansatte skal fortsætte efter perioden med løntilskud, kan du overveje at udforme kontrakten som en tidsbegrænset stilling.

Vilkår hvis din virksomhed har en overenskomst

Ansætter du folk i enten løntilskud eller fleksjob, skal de have fuldstændig samme vilkår som dine andre ansatte har ifølge overenskomsten

Vilkår hvis din virksomhed er uden overenskomst

Ansætter du i løntilskud, skal du – også selv om du ikke har tegnet overenskomst – følge den relevante overenskomst for den ansattes område

Hvem kan starte i løntilskud?

For at kunne blive ansat i løntilskud skal vedkommende have været ledig i minimum seks måneder.

Der er dog få undtagelser der gør sig gældende hvor det er muligt at starte i løntilskud fra første ledighedsdag. Det kan følgende borgere:

  • Borgere som er fyldt 50 år
  • Borgere som ikke har en almen eller erhvervsrettet uddannelse
  • Borgere som er enlig forsørger

Hvorfor løntilskud 

En ekstra ansat i et løntilskudsjob kan være en god mulighed, f.eks. over en periode at finde ud af om man kan få tilført ekstra værdi til virksomheden. Men ligesom hvis man ansætter en fleksjobber, skal man være klar over at der er særlige krav til løn- og ansættelsesvilkårene. Og at man selv har ansvaret for kontrakten

Arbejdsvilkår ved løntilskud

Hvis du overvejer ansættelse med løntilskud, skal du være opmærksom på, at arbejdsvilkårene:

Varighed

Du kan ansætte en medarbejder i løntilskud i op til 6 måneder.

Løn

Lønnen er fastsat efter den overenskomst, der gælder for det arbejde, som vedkommende er ansat til at varetage.

Tilskud

Du får 88,92 kr.pr. time i løntilskud-sats (2024-tal)

Lønforhold under løntilskud

Du skal udbetale hvad der svarer til den overenskomstmæssige løn på området.

Ting I skal være opmærksom på under forløbet

Der er mange forskellige ting din medarbejder ansat i løntilskud skal være opmærksom på gennem hele forløbet - nogle ting skal du faktisk også være opmærksom på som arbejdsgiver:

Jobsøgning

Hvis du har ansat en medarbejder i løntilskud, skal vedkommende fortsat søge job. Du skal være opmærksom på, at din medarbejder har ret til at få fri til at gå til jobsamtale indenfor den normale arbejdstid såfremt de har givet dig besked.

Sygdom 

Hvis din medarbejder bliver syg, mens de er i løntilskud, skal de som alle andre ansatte melde sig syge jævnført arbejdspladsens retningslinjer - men også til jobcenteret.

Ferie

Hvis din medarbejder skal holde ferie, mens de er ansat i løntilskud, skal de aftale det med dig - og melde deres ferie på til jobcenteret.

Opsigelse 

Ønsker du at sige en medarbejder op som er ansat i løntilskud? Så skal du have varslet det mindst 14 dage forinden. Kontakt Ase Selvstændig hedder HR jura på 7013 7015 inden for råd og vejledning.

Når løntilskuddet slutter 

Perioden med løntilskud kan forlænges i op til 12 måneder, hvis du som arbejdsgiver i samarbejde med jobcentret vurderer, at det er relevant. Alternativt kan du vælge at ansætte medarbejderen på lige fod med de ordinært ansatte.

Kontakt os for rådgivning: 

Som medlem kan du altid kontakte Ase Selvstændig på tlf. 7013 7015. Vi kan hjælpe dig med at skrive kontrakter for dine medarbejdere i løntilskud både med eller uden overenskomst eller besvare de spørgsmål du måtte have i forbindelse med ansættelse i løntilskud.