Modregningsadgang ved tabt sygedagpengerefusion

Der er ved en afgørelse i Østre Landsret taget stilling til arbejdsgivers mulighed for at foretage modregning i medarbejderens løn ved tabt sygedagpengerefusion. Vi guider dig, her til hvordan du skal forholde dig i sådan en situation.

Betaling under sygdom

Når man som arbejdsgiver betaler løn under sygdom til en sygemeldt medarbejder, f.eks. fordi vedkommende er funktionær eller du er forpligtet til det som følge af overenskomst, har du mulighed for at modtage sygedagpengerefusion, jf. sygedagpengelovens § 54, stk. 1.

Denne rettighed er en afledt ret, af medarbejderens ret til sygedagpenge og det betyder, at hvis medarbejderen ikke lever op til sine forpligtelser overfor kommunen, så risikerer virksomheden at miste retten til sygedagpengerefusionen.

Men hvilke muligheder har du som arbejdsgiver, hvis du mister sygedagpengerefusionen fordi medarbejderen f.eks. ikke deltager i et møde hos kommunen?

 

Hvornår har medarbejderen ret til løn under sygdom?

Medarbejdere der er omfattet af funktionærloven, har ret til deres sædvanlige løn under sygdom. Medarbejdere vil typisk være omfattet af funktionærloven, når de er ansat for mere end 8 timer ugentligt og er beskæftiget med køb og salg, kontorarbejde o. lign. Derudover kan retten til betaling af løn under sygdom følge af overenskomst.

 

Modregning i medarbejderens løn?

Hvis man som arbejdsgiver mister sygedagpengerefusionen, fordi medarbejderen ikke har opfyldt sine forpligtelser overfor kommunen, kan man fristes til blot at modregne den tabte sygedagpengerefusion i medarbejderens løn.

Det er dog vigtigt, at man som arbejdsgiver tænker sig godt om, inden man modregner den tabte sygedagpengerefusion i medarbejderens løn. På baggrund af den nyeste domspraksis kan man som arbejdsgiver ikke ”bare” modregne den tabte sygedagpengerefusion i medarbejderens løn.

Hvis du som arbejdsgiver ønsker, at kunne modregne eventuel tabt sygedagpengerefusion i medarbejderens løn, så kræver det en udtrykkelig aftale med medarbejderen, medmindre der er beskrevet en modregningsadgang i en overenskomst virksomheden er forpligtet af.

Hvis du ikke har lavet sådan en aftale med medarbejderen, vil du fortsat være forpligtet til at udbetale medarbejderens løn, uanset om du modtager refusion eller ej.

Man vil formentlig, som arbejdsgiver kunne styrke sin retsstilling ved at indsætte udtrykkelige bestemmelser om ret til modregning i ansættelseskontrakten. Vi anbefaler derfor, at man indsætter en bestemmelse i kontrakten om modregningsadgang.

Få hjælp af HR Jura

Virker det som en stor mundfuld, kan du melde dig ind i foreningen Ase Selvstændig og få hjælp af vores højt specialiseret jurister og advokater i HR Jura. Som medlem kan du få rådgivning om hvordan du håndtere sygemeldte medarbejdere. Du kan i øvrigt også få rådgivning og sparring på andre personalepolitiske og – juridiske områder, ligesom vi er juridiske eksperter på kontrakter m.v.

Se alle fordelene ved HR Jura