Indefrosne feriemidler, hvis du er lønmodtager

Alle lønmodtagere får i forbindelse med overgangen til den nye ferielov i 2020 indefrosset op til 5 ugers ferie, såfremt de har været i beskæftigelse i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020.

De indefrosne feriemidler er placeret i Lønmodtagernes Feriemidler og udbetales som en pensionssum, når man når folkepensionsalderen eller forlader arbejdsmarkedet.

Som følge af COVID-19 har regeringen og et bredt flertal i Folketinget besluttet at udbetale en del af de feriepenge, som ellers skulle være forblevet i Lønmodtagernes Feriemidler. Man kan vælge at få udbetalt op til 3 uger, som man har optjent i perioden 1. september 2019 – 31. marts 2020.

Man skal bestille feriemidlerne senest den 1. december 2020 og dette kan gøres på borger.dk.

De indefrosne feriepenge, som man ikke vælger af få udbetalt, vil blive udbetalt med tillæg af årlige reguleringer, når man når folkepensionsalderen eller forlader arbejdsmarkedet.