Ferieafholdelse af feriedage for ”mini-ferieåret” skal ske inden 31. december 2021

Har man fået overført ferie fra ”mini-ferieåret”, skal man være særligt opmærksom på at få afholdt ferien, da man ellers risikere, at denne går tabt.

I forbindelse med den nye ferielov optjente man op til 16,64 feriedage i perioden 1. januar – 31. august 2019. Disse feriedagene skulle bruges i det forkortede ferieår (”mini-ferieåret”) i perioden 1. maj til 31. august 2020.

Såfremt man ikke fik brugt disse feriedage i 2020, blev de automatisk videreført til den nye ferieperiode 1. september 2020 til 31. december 2021 jf. den nye ferielov.

Udgangspunktet i den nye ferielov er, at optjent ferie ud over 20 feriedage, som ikke er afholdt eller blevet overført efter udløbet af ferieafholdelsesperioden 31. december, kan udbetales til lønmodtageren eller aftales overført til næste ferieafholdelsesperiode.

De optjente feriedage i ”mini-ferieåret” (op til 16,64 feriedage) har dog en særlig status, og indgår ikke i den ferie, som kan udbetales eller overføres i det løbende ansættelsesforhold.
Det medfører, at hvis man ikke har afholdt ferie i sommeren 2020, så skal feriedagene afholdes inden 31. december 2021 ellers bortfalder retten til både ferien og feriepengene.

Har man inden udløbet af ferieafholdelsesperioden den 31. december 2021 skiftet arbejde, eller i øvrigt ophørt i et ansættelsesforhold inden da, vil det være muligt at få udbetalt feriepengene efter udløbet af ferieafholdelsesperioden som uhævede feriepenge, såfremt man opfylder betingelserne herfor.

Det er bl.a. en betingelse, at man fra den 1. september 2020 til den 31. december 2021 ikke har modtaget visse former for offentlige ydelser (herunder arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp eller efterløn) for flere dage end hvad man har uhævede feriepenge for.

Såfremt man har fået offentlige ydelser for færre dage end hvad man har uhævede feriepenge for, så vil der ske modregning i ens feriedage, medmindre man har været ferieforhindret jf. ferielovens §§ 12-14.