Hvad er mine rettigheder i forhold til ferieloven?

Den 1. september 2020 trådte den nye ferielov i kraft. Du har samme ret til ferie, som du altid har haft. Det nye er dog, at ferien nu optjenes løbende og kan afholdes allerede måneden efter. Dette princip kaldes samtidighedsferien, og er indført, således at nyansatte også kan holde ferie med løn.

specielt for dig i job

Ferien optjenes fortsat over 12 måneder. Optjeningsperioden går fra 1. september til 31. august. Det svarer til, at man optjener 2,08 feriedage om måneden – eller 0,07 feriedag per dags ansættelse.

Ferien kan afholdes over 16 måneder. Afholdelsesperioden er fra 1. september til 31. december året efter. Du kan altså afholde din ferie i optjeningsperioden samt de følgende fire måneder. Du har dog som lønmodtager krav på, at mindst 4 uger placeres inden 31. august.

Man har forsat ret til 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september – dette er hovedferieperioden. Der er dog mulighed for at placere ens hovedferie uden for denne periode, såfremt der indgås aftale herom.

Hvis du ønsker at holde ferie på et tidspunkt, hvor du ikke har nået at optjene tilstrækkeligt med feriedage, har du mulighed for at holde ferie på forskud. Du har herved mulighed for at aftale med din arbejdsgiver, at du afholder betalt ferie med feriedage, som du optjener senere i optjeningsperioden. Muligheden for at ”låne” feriedage kræver en aftale med din arbejdsgiver.

specielt for selvstændige

Den nye ferielov påvirker alle lønmodtagere. Det er derfor vigtigt, at man som selvstændig har klarhed over ferieloven, hvis man har ansatte i eget firmaet.

Der bliver ikke ændret på antallet af feriedage, som ens ansatte kan benytte sig af. Fra 1. september 2020 medfører den nye ferielov, at ferien optjenes fra 1. september til 31. august året efter. Der optjenes stadig 2,08 feriedage for hver måneds beskæftigelse.

Den optjente ferie kan bruges i optjeningsperioden samt de 4 efterfølgende måneder, og giver altså lønmodtager mulighed for at afholde ferie umiddelbart efter at de er optjent.

Man har som selvstændig stadig mulighed for at varsle ens ansatte hovedferie til afholdelse med mindst tre måneders varsel og restferie med en måneds varsel. Medarbejderen har dog forsat krav på mindst fem sammenhængende feriedage ad gangen.

Den nye ferielov påvirker ikke ejerne i personligt ejede virksomheder. Dette som naturlig følge af, at ejerne selv bestemmer, hvornår der holdes ferien, og at ejere ikke får løn på sædvanlig vis. Lønnen er typisk en afspejling af den indtjening og overskud, som virksomheden har formået at lave.

Såfremt du som selvstændig har brug for mere information omkring den nye ferielov og detaljerne heri, så er du naturligvis velkommen til at kontakte Ase Selvstændig for yderligere rådgivning.

specielt for ledige

Du har som ledig også ret til at holde ferie.

Du skal afholde ferie med feriegodtgørelse, hvis du har optjent dette fra et tidligere ansættelsesforhold. Såfremt dette ikke er tilfældet, kan du i visse tilfælde været berettiget til feriedagpenge fra din a-kasse. Det er her en betingelse, at du var ledig i optjeningsåret.

Kontakt Ase, såfremt du har spørgsmål til din mulighed for feriedagpenge.