Hvad er mine rettigheder i forhold til ferieloven?

I 2020 træder der en ny ferielov i kraft. Og selv om det kan føles som om, der er lang tid til 2020, er det en god idé, at du allerede nu sætter dig ind i, hvordan det påvirker dig.

specielt for dig i job

Nu - og efter den nye ferielov er trådt i kraft

  • Du har ret til at holde lige så meget ferie, som du hele tiden har haft.
  • Du optjener præcis lige så meget ferie, som du plejer (2,08 feriedage om måneden)
  • Varslingsreglerne forbliver, som de er.
  • Du har ret til tre ugers sammenhængende hovedferie

Når den nye ferielov er trådt i kraft

  • Det er ikke længere kalenderåret, der fungerer som ferieoptjeningsperiode. Fra september 2020 taler man i stedet om ’ferieår’, når man taler om ferie.
  • I stedet for at optjene ferie i kalenderåret og få en stor klump ferie, du først kan begynde at bruge af det følgende ferieår, kan du fra september 2020 afholde din ferie, efterhånden som du optjener den.
  • Derved får du i september 2020 teknisk set 5 ugers ferie til gode (svarende til det, du optjener på et helt år), fordi princippet skifter fra at være forskudt til at være samtidigt. Men for at undgå, at alle i job pludselig holder 10 ugers ferie i stedet for 5, og virksomhedernes og samfundets økonomi dermed brager sammen, bliver det sidste års optjente ferie indefrosset op til systemskiftet i september 2020.
  • Når du engang forlader arbejdsmarkedet, får du din indefrosne del udbetalt. Det er en fond under Lønmodtagernes Dyrtidsfond, der passer på dine penge så længe.
specielt for selvstændige

Der er ikke noget, du skal være særligt opmærksom på i forhold til ferieloven som selvstændig.

specielt for ledige

Selv om du er ledig, har du ret til at holde ferie. Du skal holde ferie med feriegodtgørelse, hvis du har optjent en sådan i et tidligere ansættelsesforhold. Hvis det ikke er tilfældet, kan du i visse tilfælde være berettiget til at få feriedagpenge fra din a-kasse. Det kræver dog, at du var ledig i optjeningsåret.

Kontakt os, hvis du er i tvivl, om du har ret til feriedagpenge eller ej.