Har jeg krav på en anbefaling fra arbejdsgiver? - Ase

Anbefaling fra tidligere arbejdsgiver

Er du på vej videre i din karriere og leder efter et nyt job? Så kunne det måske være rart med en anbefaling fra din tidligere arbejdsgiver som du kunne anvende i din videre jobsøgning. Men hvad indeholder en anbefaling, og har jeg krav på at få udfærdiget en?

Har jeg krav på en anbefaling?

Det korte svar er nej. Det er udelukkende op til din chef om vedkommende har lyst til at skrive en anbefaling til dig.  Din tidligere arbejdsgiver er altså ikke forpligtet til at give dig en anbefaling med på vejen, men de fleste vælger at gøre det alligevel. Er du omfattet af funktionærloven, kan du dog kræve en skriftlig begrundelse for din afskedigelse hvis du ønsker dette. Begrundelsen bekræfter dit ansættelsesforhold men har ikke samme karakter som en anbefaling. Vælger din chef ikke at udfærdige en anbefaling til dig kan du spørge om det er muligt at du må anvende hende/ham som reference i din ansøgning, således at potentielle arbejdsgivere kan kontakte din tidligere chef hvis de har spørgsmål om dig.

 

Hvad er en anbefaling og hvad skal den indeholde?

En anbefaling er en skriftlig udtalelse fra din tidligere eller nuværende arbejdsgiver, som kan hjælpe dig i din jobsøgning. Anbefalingen indeholder de oplysninger din tidligere arbejdsgiver selv ville ønske at vide, hvis han/hun skulle læse den.

Oftest indeholder anbefalingen følgende:

  • Arbejdsgivers navn og adresse
  • Dato
  • Medarbejderens navn
  • Titel på stillingen
  • I hvilken periode medarbejderen har været ansat samt timeantal (fuldtid/deltid/timeantal)
  • Hvilke arbejdsopgaver medarbejderen har varetaget
  • Årsag til at medarbejderen stopper i virksomheden – det kunne fx være medarbejderen selv, som har sagt op, er opsagt pga. besparelser, lukning af afdeling, konkurs m.v.
  • En beskrivelse af medarbejderens personlige og faglige kompetencer (fra din chefs synspunkt)

Anbefalingen har til formål at bekræfte og beskrive ansættelsesforholdet rent formelt, men der vil oftest være et personligt præg og en beskrivelse af dine kvaliteter, herunder personlige og faglige kompetencer på arbejdet set fra arbejdsgiverens synspunkt. 

Hvis din chef ønsker det, kan du spørge vedkommende om de vil stå til rådighed, skulle din potentielle fremtidige arbejdsgiver have flere spørgsmål.

Læs mere om referencer

 

For arbejdsgivere

Du skal som arbejdsgiver være opmærksom på, at du ikke må videregive personfølsomme oplysninger om medarbejderen, og at det kan være en dårlig idé at skrive en positiv anbefaling, hvis det er en medarbejder, du har afskediget, fordi du var utilfreds med ham/hende.

Hvis medarbejderen senere rejser krav om godtgørelse for usaglig afskedigelse, kan du få svært ved at bevise, at afskedigelsen var saglig.

Hvis du ikke ønsker at udarbejde en anbefaling til medarbejderen, kan du alternativt vælge at give medarbejderen en bekræftelse på ansættelsen. Denne bekræftelse indeholder typisk blot de praktiske informationer om ansættelsesforholdet som beskrevet i de ovenstående punkter.