VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Hvis du søger om VEU-godtgørelse til efteruddannelse, har du samtidig mulighed for at søge om befordringsgodtgørelse. Det er et tilskud efter fast takst, som staten giver til transportudgifter i forbindelse med uddannelsen.

Det er Arbejdsgiverne Uddannelsesbidrag (AUB) som administrerer VEU-godtgørelse og tilskud til befordring. De kan hjælpe med spørgsmål på telefon 70 11 40 70.

Sådan søger du befordringstilskud

Satsen for befordringsgodtgørelse ændres hvert år. Du kan se satsen her. Du kan kun få tilskud for de kilometer, der pr. dag ligger over 24 km. Derudover er der et loft for, hvor mange kilometer, du kan få tilskud til.

For at søge befordringsgodtgørelse, skal du gøre følgende:

  • Ansøge om tilskud
  • Få udbetalt tilskud


Ansøg om tilskud

Når du søger om VEU-godtgørelse på efteruddannelse.dk, er der et særligt punkt om befordringsgodtgørelse i ansøgningsformularen. Det skal du huske at udfylde.

Få udbetalt tilskud

Befordringstilskuddet bliver udbetalt til dig på din NemKonto, når du har afsluttet dit kursus – og når vi har fået besked fra uddannelsesstedet om, i hvilket omfang du har fulgt undervisningen. Det er dig, der får pengene udbetalt, medmindre din arbejdsgiver dækker dine udgifter til din transport, og du har godkendt, at pengene skal udbetales til ham eller hende.

kom godt videre

læs mere om veu