Hvad skal jeg have i løn?

Spørgsmålet ’Hvad skal jeg have i løn’ er svært at svare præcist på. Det afhænger nemlig af mange forskellige faktorer, bl.a. din branche, din uddannelse og din erfaring. Det afhænger også af, hvilken overenskomst du har, og om du har eventuelle personalegoder. Vi kan hjælpe dig med at finde hoved og hale i, hvilke forhold, der spiller ind, når din løn bliver fastlagt.

Løn med og uden overenskomst

Hvis der er en overenskomst på din arbejdsplads, ligger lønniveauet fast. Hvis der ikke er nogen overenskomst på din arbejdsplads, skal du og din arbejdsgiver aftale, hvor meget du skal have i løn. Det er almindeligt at tage udgangspunkt i den overenskomstmæssige løn på samme arbejdsområde tjener. Hvis din arbejdsgiver lægger op til, at din løn skal være mindre end den overenskomstmæssige løn på området, skal du som medlem kontakte os for vejledning.

Hvorfor er en overenskomst god?

Hvis du arbejder inden for et arbejdsområde, hvor der er overenskomst, er der typisk fastsat en nedre grænse for din løn – en mindsteløn. Overenskomsten er altså med til at sikre dig mindstelønnen, men du kan også aftale en højere løn, end hvad overenskomsten lægger op til.

Undtagelser

Nogle medarbejdere og arbejdspladser har særlige forhold, der spiller ind på, hvor høj eller hvor lav lønnen er. Det gælder bl.a.

 • Offentligt ansatte
 • Ansatte i løntilskud/jobrotation/seniorjob/fleksjob
 • Private dagplejere
 • Familieplejere
 • Vikarer
 • Freelancere
 • Elever og lærlinge (også voksenlærlinge)

Personalegoder

De eventuelle personalegoder, du har til rådighed, kan også betragtes som en del af din løn. Bemærk, at du ofte skal betale skat af personalegoderne – læs mere på SKATs hjemmeside om, hvordan følgende personalegoder beskattes:

 • Computer, internet og telefon
 • Bil
 • Kost og logi
 • Uddannelse
 • Fri bolig
 • Sundhedsydelser (evt. sundhedsforsikring)
 • Aviser, tidsskrifter, medielicens
 • Gaver
 • Fritidsbolig og/eller lystbåd
 • Bruttolønsordning

Hvilke løntyper findes der?

Der er forskellige måder at optjene løn på og dermed også flere typer af løn. Du kan blive betalt på time-, uge- eller månedsbasis, få fast løn, provisionsløn og bonus. Du kan også få akkordløn – en aftalt betaling for at udføre en specifik opgave, evt. gentagne gange.

fast månedsløn

Funktionærer får typisk en fast månedsløn. Den bliver som regel udbetalt den sidste hverdag i en måned og kan være enten forud- eller bagudbetalt.

fast timeløn

Hvis du arbejder som håndværker og/eller i en produktionsvirksomhed, får du typisk timeløn. Det vil sige, at du får løn for det antal timer, du har arbejdet. Lønnen bliver gerne udbetalt hver 14. dag.

provisionsløn

Hvis du arbejder som sælger eller er ansat i forsikringsbranchen, får du typisk provisionsløn; en løn, hvis størrelse bliver bestemt af, hvor meget du sælger. Jo mere du sælger, jo højere løn får du.

Hvis du er ansat med provisionsløn, er det en god idé at aftale en minimumsløn med din chef, så du er sikker på at få et bestemt beløb ind på kontoen hver måned.

akkordløn

Hvis din løn afhænger af, hvor meget du og/eller dit sjak når at arbejde, er du på akkordløn. Det gør sig ofte gældende for håndværkere og ansatte i produktionsvirksomheder. Jo mere du arbejde, jo mere får du i løn.

bonus

I visse virksomheder kan du få en bonus ud over din faste løn. Det gør sig typisk gældende i produktionsvirksomheder og/eller i virksomheder, hvor du får en fast timeløn, men det kan også forekomme i andre typer virksomheder.

Bonussen afhænger gerne af din og/eller din gruppes arbejdsindsats. En bonus kan blive udbetalt hver måned, hvert kvartalt eller hvert halve år – det afhænger af, hvor tit den bliver gjort op.

jobløn

Hvis du får jobløn/funktionsløn, er du typisk leder eller mellemleder. Løntypen betyder, at din faste løn er højere, eller at du får et løntillæg – til gengæld skal du færdiggøre dine opgaver, også selv om det tager længere tid, end du reelt er ansat til.

Når du får jobløn, er der ikke noget, der hedder afspadsering og overarbejdsbetaling; det er dig selv, der planlægger din arbejdstid ud fra dine opgaver.

endnu ikke medlem?

bliv medlem