Krav til din jobsøgning

Hvornår er man aktiv jobsøgende og hvor mange job skal man egentlig søge for ikke at miste retten til dagpenge? Vi ved det godt, det kan være vildt uoverskueligt at være jobsøgende. Der er mange regler, krav og tidsfrister du skal være opmærksom på. Det gør det heller ikke nemmere når kravene kan variere fra a-kasse til a-kasse.

Læs med nedenfor, hvor vi beskriver de krav til jobsøgning, der er, når du er medlem af Ase.

Hvor mange jobs skal man søge?

Det er vigtigt, at du er aktivt jobsøgende. At være aktivt jobsøgende hos os betyder, at du skal søge job hver uge og mindst 6 job om måneden. Dette gælder også, mens du er i tilbud arrangeret af dit jobcenter, eller mens du arbejder på nedsat tid med supplerende dagpenge.

 

Hvad tæller som jobsøgning?

Du skal søge fuldtidsstillinger, der er almindelige for det fagområde, du søger arbejde inden for. Hvis du søger en opslået stilling, vil det fremgå, hvordan du skal søge jobbet. Det kan f.eks. være som en webansøgning eller en mail. Nogle stillinger kan du kun søge ved en målrettet skriftlig ansøgning vedlagt dit CV, mens andre stillinger søges ved personlig henvendelse.

Du skal være opmærksom på, at din ansøgning skal give udtryk for, at du ønsker at få jobbet, du søger. Du skal primært søge opslåede stillinger, men du må også gerne søge uopfordret, bruge dit netværk og kontakter eller andre metoder, hvis der er få opslåede stillinger inden for det faglige område, hvor du søger arbejde.

Det er vigtigt, at du også søger bredt geografisk - der er nemlig et lovkrav om, at du må acceptere en daglig transporttid på op til 3 timer med offentlig transport. Er du mellem- eller højtuddannet skal faktisk også stå til rådighed i et større geografisk område. Dette vil fremgå af den fælles aftale om din jobsøgning, du vil blive indkaldt til.

Dit niveau for jobsøgning skal samtidigt også være højt - det betyder, at din ansøgning skal være målrettet arbejdsgiveren og vise, at du er motiveret og kvalificeret til jobbet.

Hvis du ikke opfylder kravene til jobsøgning, kan du miste retten til dagpenge.

Få inspiration til din jobsøgning

 

Fælles aftale om din jobsøgning

Når vi første gang indkalder dig til et møde hos os, er det til den første jobsamtale. Denne samtale er altid med fysisk fremmøde. Du vil under mødet sammen med Ases kundekonsulent indgå en aftale om krav til din jobsøgning. Dette skal ses som en fælles aftale om din jobsøgning. Aftalen fastlægger følgende:

 • De fagområder - herunder stillingsbetegnelser - som du primært skal søge arbejde inden for
 • Inden for hvilket geografisk område, du skal søge job
 • På hvilken måde, du skal søge job
 • Forventning til din fremtidige jobsøgningsaktivitet
 • Den her fælles aftale om din jobsøgning indeholder de forpligtelser, som du skal leve op til for at kunne anses for aktivt jobsøgende - lever du ikke op til disse forventninger kan du miste retten til at modtage dagpenge.

Registrer din jobsøgning på jobnet

Du skal registrere din jobsøgning i din joblog på jobnet.dk. Når du taster din jobsøgning, skal du oplyse følgende:

 • Datoen
 • Hvor du har søgt arbejde
 • Stillingsbetegnelse
 • Antallet af arbejdstimer pr. uge
 • Virksomhedens navn og adresse
 • Hvorvidt det var en opslået stilling
 • Hvordan du søgte jobbet

Du skal løbende, mindst en gang om ugen, registrere de stillinger, som du har søgt i din joblog. Du skal, som udgangspunkt, mindst én gang om måneden uploade to af dine ansøgninger i din joblog. Det er vigtigt, at du registrerer din jobsøgning løbende - din jobsøgningsaktivitet indgår nemlig som et element i vores vurdering af, om du står til rådighed for arbejdsmarkedet eller ej.

Det er vigtigt, at du registrerer din joblog korrekt og i tide - oplever du tekniske problemer, er det vigtigt, at du kontakter os på 7013 7013 eller dit jobcenter.

 

Skal man tage et job, man bliver tilbudt?

Hvis dit jobcenter henviser dig til et eventuelt arbejde, er det som udgangspunkt et arbejde, du er i stand til at påtage dig. Det kan også være arbejde uden for dit fagområde eller ufaglært arbejde. Jobcentret skal dog tage hensyn til, at der sker en rimelig udnyttelse af din uddannelse og kvalifikationer, men de kan pålægge dig at søge bestemte job.

Vær opmærksom på, at hvis du afslår et arbejde, som du er henvist til, eller handler på en måde, der kan sidestilles med et afslag (f.eks. ved at udtrykke manglende interesse), kan du få en karantæne på 3 uger for selvforskyldt ledighed, eller helt miste din ret til dagpenge.

 

Læs mere om kravene til dig, der er på dagpenge

 

Hvis du starter i job inden for de næste 6 uger

Hvis du kan dokumentere, at du starter i fuldtidsarbejde inden for de næste seks uger, har du mulighed for at blive fritaget fra rådighedsforpligtelsen. Kontakt os på 7013 7013 eller dit jobcenter, hvis du har spørgsmål herom.