Coronavirus (COVID-19)

Trepartsaftale giver adgang til midlertidig arbejdsfordeling
I forbindelse med at lønkompensationsordningerne ophører, har Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgået en aftale om midlertidig arbejdsfordeling på det private arbejdsmarked.

Aftalen er nu vedtaget af Folketinget og er trådt i kraft den 14.september 2020
Følgende elementer indgår i aftalen:

  • Personer, der er omfattet af ordningen, kan få op til ca. 23.000 kr. om måneden. Ordningen har en maksimal varighed på 4 måneder.
  • Arbejdsgiver skal betale 3 g-dage om måneden
  • Der forbruges ikke af dagpengeretten under den midlertidige arbejdsfordeling.
  • Personer, der ikke er medlemmer af en a-kasse, kan ekstraordinært blive optaget i en a-kasse og få supplerende dagpenge. Betingelsen er, at der betales 3 måneders kontingent pr. måned.
  • Der er lempede rådighedskrav i den midlertidige periode med arbejdsfordeling.

Der kan læses mere om aftalen her:

https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2020/08/ny-trepartsaftale-skal-forebygge-fyringer/

OBS: Fra og med den 27. maj 2020 er beskæftigelsesindsatsen blevet delvist genåbnet. Det betyder blandt andet, at ledige dagpengemodtagere igen skal være aktivt jobsøgende, og registrere denne jobsøgning i jobloggen.
Er du aktuelt ledig, vil du snarest få direkte besked fra os herom, med alle nødvendige informationer om hvad genåbningen betyder for dig.