Coronavirus (COVID-19)

I Ase er det vores generelle opfordring til både ansatte og arbejdsgivere, at man strækker sig langt for at imødekomme hinandens behov og udfordringer. Juraen er én ting, men i en så ekstraordinær situation som nu, er der al mulig grund til også at være pragmatisk anlagt og hjælpe hinanden og måske ikke stå helt så stejlt på reglerne, som man juridisk set kunne have gjort.

Samtidig opfordrer vi til, at du løbende holder dig opdateret her på siden, idet rådgivningen kan ændre sig i takt med udviklingen.

Gradvis genåbning af Danmark

Den 22 marts 2021 blev Regeringen og et bredt flertal i Folketinget enige om en samlet rammeaftale for genåbningen af Danmark. Aftalepartierne er enige om at fortsætte en gradvis og fleksibel udfasning af restriktionerne.

Aftalepartierne er enige om, at hjælpepakkerne forlænges i lyset af den gradvise genåbning i de kommende måneder, således at de gælder til og med d. 30. juni 2021. Der er endvidere enighed om, at hjælpepakkerne skal udfases i takt med, at samfundet genåbnes og den økonomiske ekspertgruppe er blevet bedt om at komme med anbefalinger til sammensætningen og udfasningen af hjælpepakkerne fra d. 1. juli 2021 og frem.

Rammeaftalen kan læses her

Ase henviser forsat til ovenstående FAQ. Yderligere spørgsmål kan rettes til Ase via mail eller telefon.