Coronavirus (COVID-19)

I Ase er det vores generelle opfordring til både ansatte og arbejdsgivere, at man strækker sig langt for at imødekomme hinandens behov og udfordringer. Juraen er én ting, men i en så ekstraordinær situation som nu, er der al mulig grund til også at være pragmatisk anlagt og hjælpe hinanden og måske ikke stå helt så stejlt på reglerne, som man juridisk set kunne have gjort.

Samtidig opfordrer vi til, at du løbende holder dig opdateret her på siden, idet rådgivningen kan ændre sig i takt med udviklingen.

Ophør af COVID-19-relaterede restriktioner

På baggrund af indstillingen fra Epidemikommissionen har regeringen beslutte ikke at forlænge nuværende kategorisering af COVID-19 som en samfundskritisk sygdom. Som følge heraf ophører alle COVID-19-relaterede restriktioner inden for beskæftigelsesområdet.

Restriktionerne med hjemmel i epidemiloven, er betinget af, at COVID-19 kategoriseres som en samfundskritisk sygdom. Da dette ikke længere er tilfælde efter den 31. januar 2022, ophører restriktionerne. Dette betyder bl.a. lov om arbejdsgivers adgang til at pålægge lønmodtagere forevisning af coronapas, test for COVID-19 mv. ikke vil blive forlænget.

Lønkompensationsordningen er dog forlænget med yderligere 14 dage, således at virksomheden har ekstra 15. kalenderdage med kompensation efter restriktionernes ophør.