Coronavirus (COVID-19)

I Ase er det vores generelle opfordring til både ansatte og arbejdsgivere, at man strækker sig langt for at imødekomme hinandens behov og udfordringer. Juraen er én ting, men i en så ekstraordinær situation som nu, er der al mulig grund til også at være pragmatisk anlagt og hjælpe hinanden og måske ikke stå helt så stejlt på reglerne, som man juridisk set kunne have gjort.

Samtidig opfordrer vi til, at du løbende holder dig opdateret her på siden, idet rådgivningen kan ændre sig i takt med udviklingen.

Gradvis genåbning af Danmark

Den 17. maj 2021 blev Regeringen og et bredt flertal i Folketinget enige om en aftale om udmøntning af genåbning af Danmark pr. 21. maj 2021. Som en del af aftalen er aftalepartierne enige om, at der skal ske en gradvis normalisering af fysisk fremmøde på arbejdspladserne. Normaliseringen sker i følgende faser:

  • Fase 1 gennemføres 21 maj 2021 og her er anbefalingen, at 20 % af medarbejderne kan møde fysisk.
  • Fase 2 gennemføres når alle + 50 år har opnået beskyttelse fra første stik / 14. juni 2021, hvis vaccinationskalenderen pr. 21 maj 2021 holder. Her er anbefalingen, at 50 % af medarbejderne kan mødes fysisk, dog altid med adgang for mindst 50 medarbejdere
  • Fase 3 gennemføres 1 august 2021 og anbefalingen er her, at der kan være 100 % fremmøde, såfremt den øvrige håndtering af COVID-19 tillader dette.

Aftalen og dens øvrige indhold kan læses her.​

Ase henviser forsat til ovenstående FAQ. Yderligere spørgsmål kan rettes til Ase via mail eller telefon.