Jeg er selvstændig og har spørgsmål omkring dagpenge

Vi oplever for øjeblikket et stort pres på telefonerne. Vi anbefaler derfor, at du først og fremmest grundigt orienterer dig på denne hjemmeside.

Du kan finde vores kontaktinformationer nederst på siden.

Selvstændige, freelancere, kunstnere, mv. kan nu optages i Ase og få ret til dagpenge straks

Hvis du som selvstændig, freelancer eller kunstner har benyttet dig af Erhvervsstyrelsens eller kulturministeriets kompensationsordninger, kan du i perioden 14. september til 31. oktober 2020 søge om at blive optaget af Ase og få dagpenge straks.

Ved optagelsen skal du betale 12 måneders kontingent på 4.224 kr. og forpligte dig til yderligere et års medlemskab.

For at kunne få dagpenge straks, skal du opfylde indkomstkravet på 238.512 kr. Kravet kan opfyldes med både indkomst i 2019 (selvstændig indkomst + A- og B-indkomst som lønmodtager) og 2020 (A- og B-indkomst som lønmodtager). Det er ikke muligt at modtage kompensation fra hjælpepakkerne, når du er på dagpenge.

Det er ikke et krav, at du søger om dagpenge i forbindelse med optagelsen som medlem.

Det er en betingelse, at du indenfor de sidste 2 måneder inden ordningernes udløb, har gjort brug af disse ordninger:

  • Midlertidig kompensationsordning for selvstændige mv. under Erhvervsstyrelsen
  • Midlertidig kompensationsordning for freelancere mv. med kombineret A- og B-indkomst under Erhvervsstyrelsen
  • Midlertidig kompensationsordning for sæsonafhængige selvstændige og kunstnere mv. under Erhvervsstyrelsen
  • Den midlertidige kunststøtteordning for kunstnere med kombinationsindkomster under Kulturministeriet
  • Den midlertidige kompensationsordning til særligt sæsonafhængige kunstnere under Kulturministeriet

Hvis du allerede er medlem af Ase og har under et års anciennitet, kan du også blive omfattet af ovenstående ordning, hvis du indbetaler det kontingent, som du mangler for at få 1 års anciennitet.

Kontakt Ase, hvis du er interesseret i at blive optaget på disse favorable betingelser. Du kan ringe på 70137013, eller sende en mail til ase@ase.dk med overskriften Corona.

Kan du få dagpenge, hvis du har nedgang i omsætningen i en periode?

Som selvstændig erhvervsdrivende kan du som udgangspunkt ikke få dagpenge, medmindre du helt ophører med din virksomhed.

Har du en enkeltmandsvirksomhed, skal CVR-nummeret afmeldes. Herudover skal du have et ophørsbevis fra SKAT som dokumentation for, at du er blevet momsafmeldt.

Driver du virksomhed i selskabsform, kan du ophøre ved at formålsparagraffen i selskabets vedtægter ændres til ”formueadministration”, og momsafmelding foretages. På denne måde kan du beholde selskabet. 

Desværre kan du ikke få dagpenge de første 3 uger fra ophørstidspunktet.

 

Har du lønarbejde ved siden af din virksomhed?

Har du ved siden af din virksomhed lønarbejde på almindelige løn- og ansættelsesvilkår, er der mulighed for, at du har haft tilstrækkeligt arbejde til at kunne dokumentere, at din virksomhed kan anses for din bibeskæftigelse.

Det kræver, at der til e-indkomstregisteret er indberettet mindst 480 timers lønarbejde indenfor de sidste 6 måneder og at der maksimalt i denne periode har været én måned uden løntimer.

Opfylder du dette krav, vil du som udgangspunkt kunne få supplerende dagpenge i op til 30 uger, så længe du ikke kan arbejde fuldt ud med din virksomhed.

De timer du eventuelt arbejder med virksomheden, skal dog trækkes i dine dagpenge.

Læs også i Ase’s brochure Aktiviteter som selvstaendig samtidig med dagpenge 

Har du tidligere fået dagpenge behøver du måske ikke lukke din virksomhed

Har du tidligere modtaget dagpenge, og har du ikke opbrugt din dagpengeret, kan du have mulighed for at få supplerende dagpenge, uden at lukke din virksomhed.

Det kræver dog, at du ikke ved din tidligere ledighed har opbrugt retten til supplerende dagpenge på maksimalt 30 uger.

De timer du eventuelt arbejder med virksomheden, skal dog trækkes i dine dagpenge.

Læs evt. Ase’s brochure aktiviteter som selvstaendig samtidig med dagpenge