Jeg er selvstændig og har spørgsmål omkring dagpenge

Vi oplever for øjeblikket et stort pres på telefonerne. Vi anbefaler derfor, at du først og fremmest grundigt orienterer dig på denne hjemmeside.

Du kan finde vores kontaktinformationer nederst på siden.

Du kan som selvstændig erhvervsdrivende melde dig ind i Ase og straks få ret til dagpenge.

Fra den 9. juli til og med den 8. august 2020 bliver det muligt for selvstændige at melde sig ind i en a-kasse på fordelagtige vilkår – du kan nemlig få 12 måneders medlemskab med det samme og dermed få ret til dagpenge straks.

Folketinget har vedtaget ordningen som et led i udfasningen af hjælpepakker. Muligheden gælder for dig, der driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, og løber kun til og med den 8. august 2020.

Hvad betyder det for mig?

Du kan allerede nu melde dig ind i Ase a-kasse på unikke vilkår og være sikret fra dag ét. Hvis du gør brug af muligheden, får du 12 måneders anciennitet i bonus, så du kan få ret til dagpenge straks.

Det års anciennitet skal du betale for ved indmeldelsen – men du får det til en særpris hele 30% under normalprisen!

Hvem kan gøre brug af muligheden?

For at få ret til dagpenge, skal du drive selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse og have haft en skattepligtig indkomst på 238.512 kr. i 2019 (rubrik 111 på årsopgørelsen). Har du drevet virksomhed i selskabsform, skal din løn fra selskabet være på mindst 238.512 kr. Indkomst fra almindeligt lønmodtagerarbejde i en medlemsperiode kan tillægges.

Blev du medlem af Ase i 2019 og allerede har 1 års anciennitet, kan du også anvende hele indkomståret 2019 til opgørelsen af indkomstkravet. Gør du det, forpligter du dig til yderligere et års medlemskab.

Derudover skal din virksomhed ophøre, og der pålægges tre ugers karens efter ophøret.

Hvis du som selvstændig lige nu har et forbud mod at åbne din virksomhed (det kan fx være diskoteker eller lignende) kan du dog i perioden fra 9. juli til og med 8. september få midlertidige dagpenge uden at din virksomhed skal ophøre. Tilhører du denne gruppe, skal du opfylde de almindelige betingelser for ret til dagpenge. Du får ikke tre ugers karens.

Find meget mere information her

Hjælpepakke til de selvstændige er udvidet ved aftale i Folketinget den 15. juni 2020:

Ordningen om kompensation til selvstændige er forlænget med en måned til 8. august 2020.  

Se mere om den nye aftale hos Finansministeriet:

https://fm.dk/media/18066/aftale-om-udfasning-af-hjaelpepakker-stimuli-initiativer-og-eksportinitiativer.pdf

 

Selvstændige og freelancere får nu dækket op til 90% af omsætningstabet (tidligere 75%), hvis de oplever mere end 30% nedgang i omsætningen i forhold til den gennemsnitlige omsætning i 2. kvartal 2019. De selvstændige, som ved lov har fået forbud mod at holde åbent, kan få dækket 100% af omsætningstabet i perioden med forbud.

Man kan stadig maksimalt få 23.000 kr. pr. måned.

Ny kompensationsordning er vedtaget til kombinatører, der både har overskud fra selvstændig virksomhed og A- og B-indkomst.

Læs mere om de ændrede hjælpepakker på finansministeriets hjemmeside 

Finansministeriet

 

Pengene skal søges på virksomhedsguiden.dk - IKKE hos din a-kasse.

Virksomhedsguiden.dk

Kan du få dagpenge, hvis du har nedgang i omsætningen i en periode?

Som selvstændig erhvervsdrivende kan du som udgangspunkt ikke få dagpenge, medmindre du helt ophører med din virksomhed.

Har du en enkeltmandsvirksomhed, skal CVR-nummeret afmeldes. Herudover skal du have et ophørsbevis fra SKAT som dokumentation for, at du er blevet momsafmeldt.

Driver du virksomhed i selskabsform, kan du ophøre ved at formålsparagraffen i selskabets vedtægter ændres til ”formueadministration”, og momsafmelding foretages. På denne måde kan du beholde selskabet. 

Desværre kan du ikke få dagpenge de første 3 uger fra ophørstidspunktet.

 

Har du lønarbejde ved siden af din virksomhed?

Har du ved siden af din virksomhed lønarbejde på almindelige løn- og ansættelsesvilkår, er der mulighed for, at du har haft tilstrækkeligt arbejde til at kunne dokumentere, at din virksomhed kan anses for din bibeskæftigelse.

Det kræver, at der til e-indkomstregisteret er indberettet mindst 480 timers lønarbejde indenfor de sidste 6 måneder og at der maksimalt i denne periode har været én måned uden løntimer.

Opfylder du dette krav, vil du som udgangspunkt kunne få supplerende dagpenge i op til 30 uger, så længe du ikke kan arbejde fuldt ud med din virksomhed.

De timer du eventuelt arbejder med virksomheden, skal dog trækkes i dine dagpenge.

Læs også i Ase’s brochure Aktiviteter som selvstaendig samtidig med dagpenge 

Har du tidligere fået dagpenge behøver du måske ikke lukke din virksomhed

Har du tidligere modtaget dagpenge, og har du ikke opbrugt din dagpengeret, kan du have mulighed for at få supplerende dagpenge, uden at lukke din virksomhed.

Det kræver dog, at du ikke ved din tidligere ledighed har opbrugt retten til supplerende dagpenge på maksimalt 30 uger.

De timer du eventuelt arbejder med virksomheden, skal dog trækkes i dine dagpenge.

Læs evt. Ase’s brochure aktiviteter som selvstaendig samtidig med dagpenge