Jeg er selvstændig og har spørgsmål omkring dagpenge

Vi oplever for øjeblikket et stort pres på telefonerne. Vi anbefaler derfor, at du først og fremmest grundigt orienterer dig på denne hjemmeside.

Du kan finde vores kontaktinformationer nederst på siden.

Hjælpepakke til de selvstændige er vedtaget af Folketinget torsdag den 19. marts 2020:

Selvstændige får dækket op til 75 % af omsætningstabet, hvis de oplever mere end 30 % nedgang i omsætningen i forhold til den gennemsnitlige omsætning i 2019.

Man kan maksimalt få 23.000 kr. pr. måned.

Også freelancere uden CVR-nummer er omfattet af ordningen, som gælder i 3 måneder fra 9. marts til 9. juni 2020.  

Pengene skal søges på virksomhedsguiden.dk - IKKE hos din a-kasse.

Se mere på faktaarket "Faktaark om midlertidig kompensationsordning for selvstændige", du finder nederst på denne side hos Finansministeriet:

Finansministeriet

Har du generelle spørgsmål til coronavirus og din virksomhed kan vi henvise til denne fællesoffentlige hjemmside:

Virksomhedsguiden.dk

Kan du få dagpenge, hvis du har nedgang i omsætningen i en periode?

Som selvstændig erhvervsdrivende kan du som udgangspunkt ikke få dagpenge, medmindre du helt ophører med din virksomhed.

Har du en enkeltmandsvirksomhed, skal CVR-nummeret afmeldes. Herudover skal du have et ophørsbevis fra SKAT som dokumentation for, at du er blevet momsafmeldt.

Driver du virksomhed i selskabsform, kan du ophøre ved at formålsparagraffen i selskabets vedtægter ændres til ”formueadministration”, og momsafmelding foretages. På denne måde kan du beholde selskabet. 

Desværre kan du ikke få dagpenge de første 3 uger fra ophørstidspunktet.

 

Har du lønarbejde ved siden af din virksomhed?

Har du ved siden af din virksomhed lønarbejde på almindelige løn- og ansættelsesvilkår, er der mulighed for, at du har haft tilstrækkeligt arbejde til at kunne dokumentere, at din virksomhed kan anses for din bibeskæftigelse.

Det kræver, at der til e-indkomstregisteret er indberettet mindst 480 timers lønarbejde indenfor de sidste 6 måneder og at der maksimalt i denne periode har været én måned uden løntimer.

Opfylder du dette krav, vil du som udgangspunkt kunne få supplerende dagpenge i op til 30 uger, så længe du ikke kan arbejde fuldt ud med din virksomhed.

De timer du eventuelt arbejder med virksomheden, skal dog trækkes i dine dagpenge.

Læs også i Ase’s brochure Aktiviteter som selvstaendig samtidig med dagpenge 

Har du tidligere fået dagpenge behøver du måske ikke lukke din virksomhed

Har du tidligere modtaget dagpenge, og har du ikke opbrugt din dagpengeret, kan du have mulighed for at få supplerende dagpenge, uden at lukke din virksomhed.

Det kræver dog, at du ikke ved din tidligere ledighed har opbrugt retten til supplerende dagpenge på maksimalt 30 uger.

De timer du eventuelt arbejder med virksomheden, skal dog trækkes i dine dagpenge.

Læs evt. Ase’s brochure aktiviteter som selvstaendig samtidig med dagpenge