Jeg er selvstændig og har spørgsmål omkring dagpenge

Vi oplever for øjeblikket et stort pres på telefonerne. Vi anbefaler derfor, at du først og fremmest grundigt orienterer dig på denne hjemmeside.

Du kan finde vores kontaktinformationer nederst på siden.

Selvstændigordningerne er genåbnet

Selvstændige og freelancere kan søge om kompensation for tabt omsætning på virksomhedsguiden.dk.

Det er erhvervsstyrelsen, der administrerer ordningerne.

De generelle ordninger for alle virksomheder er genåbnet fra 9. december og foreløbig frem til 7. februar.

Har din virksomhed været ramt af restriktioner tidligere, kan du søge for perioden 1. september til 31. januar.

Kan du få dagpenge, hvis du har nedgang i omsætningen i en periode?

Som selvstændig erhvervsdrivende kan du som udgangspunkt ikke få dagpenge, medmindre du helt ophører med din virksomhed.

Har du en enkeltmandsvirksomhed, skal CVR-nummeret afmeldes. Herudover skal du have et ophørsbevis fra SKAT som dokumentation for, at du er blevet momsafmeldt.

Driver du virksomhed i selskabsform, kan du ophøre ved at formålsparagraffen i selskabets vedtægter ændres til ”formueadministration”, og momsafmelding foretages. På denne måde kan du beholde selskabet. 

Desværre kan du ikke få dagpenge de første 3 uger fra ophørstidspunktet.

 

Har du lønarbejde ved siden af din virksomhed?

Har du ved siden af din virksomhed lønarbejde på almindelige løn- og ansættelsesvilkår, er der mulighed for, at du har haft tilstrækkeligt arbejde til at kunne dokumentere, at din virksomhed kan anses for din bibeskæftigelse.

Det kræver, at der til e-indkomstregisteret er indberettet mindst 480 timers lønarbejde indenfor de sidste 6 måneder og at der maksimalt i denne periode har været én måned uden løntimer.

Opfylder du dette krav, vil du som udgangspunkt kunne få supplerende dagpenge i op til 30 uger, så længe du ikke kan arbejde fuldt ud med din virksomhed.

De timer du eventuelt arbejder med virksomheden, skal dog trækkes i dine dagpenge.

Læs også i Ase’s brochure Aktiviteter som selvstændig samtidig med dagpenge 

Har du tidligere fået dagpenge behøver du måske ikke lukke din virksomhed

Har du tidligere modtaget dagpenge, og har du ikke opbrugt din dagpengeret, kan du have mulighed for at få supplerende dagpenge, uden at lukke din virksomhed.

Det kræver dog, at du ikke ved din tidligere ledighed har opbrugt retten til supplerende dagpenge på maksimalt 30 uger.

De timer du eventuelt arbejder med virksomheden, skal dog trækkes i dine dagpenge.

Læs evt. Ase’s brochure aktiviteter som selvstaendig samtidig med dagpenge