Hvem kan få sygedagpenge?

Som udgangspunkt har du ret til at modtage sygedagpenge, hvis du er i job, medlem af en a-kasse, er selvstændig erhvervsdrivende og/eller medarbejdende ægtefælle til en selvstændig erhvervsdrivende. Derudover er der en række andre betingelser.

specielt for dig i job

Hvis du er i job, er det som udgangspunkt altid din arbejdsgiver, der udbetaler sygedagpenge til dig i de første 30 sygedage. Hvis din sygdomsperiode er længere end 30 kalenderdage, er det kommunen, der står for udbetalingen af sygedagpenge fremadrettet.

Hvis du modtager sygedagpenge fra din arbejdsgiver, skal du leve op til følgende:

 • Have været ansat hos arbejdsgiveren i min. 8 uger, inden du har behov for at modtage sygedagpenge
 • Arbejdet i min. 74 inden for den otte uger lange periode

Hvis du ikke lever op til kravene om at modtage sygedagpenge fra din arbejdsgiver, kan du modtage penge fra kommunen i stedet. Her er der dog også nogle krav, før du har ret til modtage sygedagpenge.

Krav for at kunne modtage sygedagpenge fra kommunen

For at modtage sygedagpenge fra kommunen, skal du leve op til følgende krav:

 • Være i beskæftigelse på din første sygedag
 • Have arbejdet i min. 240 timer inden for de seneste 6 måneder (op til første sygedag). I de 6 måneder skal du have arbejdet min. 40 timer om måneden i min. 5 af månederne

eller

 • Have haft ret til at modtage arbejdsmarkedsydelse eller almindelige dagpenge, hvis du ikke har været syg

eller

 • Have afsluttet en erhvervsuddannelse af min. 18 måneders varighed inden for den seneste måned

eller

 • Være elev i en lønnet arbejdspraktik i forbindelse med din uddannelse

eller

 • Være ansat i et fleksjob

eller

 • Have en sygdom, der skyldes en anerkendt arbejdsskade
specielt for selvstændige

Som selvstændig har du som hovedregel ret til sygedagpenge efter to ugers sygdom. Det er altid kommunen, der udbetaler sygedagpenge.

Sygedagpenge for selvstændige udgør højst 4.300 kr. pr. uge og højst 116,22 kr. pr. time (2017-tal). Sygedagpenge udbetales bagud.

For at modtage sygedagpenge på normal vis (fra 14. sygedag), skal du leve op til følgende:

 • Have drevet selvstændig virksomhed i min. 6 måneder inden for de seneste 12 måneder
 • Have arbejdet min. 18,5 timer pr. uge inden for de 6 ud af 12 måneder
 • Have arbejdet min. 18,5 timer pr. uge inden for den seneste måned op til din sygemelding

Hvis du har drevet selvstændig virksomhed i mindre end seks måneder, bliver perioder, hvor du har været i job, medregnet.

Hvis du er ansat i et anpartsselskab (ApS) eller aktieselskab (A/S) og selv er ejer eller medejer, betragtes du som lønmodtager jf. sygedagpengeloven. Det betyder, at reglerne for og kravene til sygedagpenge til lønmodtagere gælder [link].

Hvis du vil være sikker på at kunne få sygedagpenge med det samme som selvstændig, kan du tegne en Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende via det offentlige. Den giver dig ret til sygedagpenge allerede fra din første eller tredje fraværsdag.

Kontakt din kommune, hvis du vil søge sygedagpenge.

Se mere på Virk.dk

 

specielt for ledige

Som ledig har du som hovedregel ret til sygedagpenge fra din første sygdomsdag, hvis du ikke kan arbejde, enten pga. sygdom eller en skade. Det er normalt din a-kasse, der skal udbetale sygedagpenge for de første 14 kalenderdage af din sygdomsperiode. Derefter overtager kommunen udbetaling af sygedagpengene.

Sygedagpenge udbetales bagud.

Som udgangspunkt skal du bo i Danmark og betale skat af din indtægt i Danmark for at have ret til sygedagpenge. Der kan dog være undtagelser, hvis du bor i et andet EU-land, eller hvis du flytter inden for EU eller til et land, som Danmark har en aftale med.

Du skal også have en vis tilknytning til arbejdsmarkedet. Hvis du er ledig, men lever op til et af følgende punkter, har du ret til sygedagpenge fra kommunen:

 • Have haft ret til at modtage arbejdsmarkedsydelse eller almindelige dagpenge, hvis du ikke har været syg

eller

 • Have afsluttet en erhvervsuddannelse af min. 18 måneders varighed inden for den seneste måned

eller

 • Være elev i en lønnet arbejdspraktik i forbindelse med din uddannelse

eller

 • Have en sygdom, der skyldes en anerkendt arbejdsskade

endnu ikke medlem?

bliv medlem