Hvem kan få sygedagpenge?

Som udgangspunkt har man ret til at modtage sygedagpenge, hvis man er i job, medlem af en a-kasse, er selvstændig erhvervsdrivende og/eller medarbejdende ægtefælle til en selvstændig erhvervsdrivende. Derudover er der en række andre betingelser, som man kan se nærmere om nedenfor.

specielt for dig i job

Sygedagpenge fra arbejdsgiveren

Hvis man er i job, er det som udgangspunkt altid ens arbejdsgiver, der udbetaler sygedagpenge i de første 30 sygedage. Hvis ens sygdomsperiode er længere end 30 kalenderdage, er det kommunen, der står for udbetalingen af sygedagpenge efter de 30 kalenderdage.

Hvis man skal modtage sygedagpenge fra ens arbejdsgiver, skal man leve op til følgende:

 • Have været ansat hos arbejdsgiveren i minimum 8 uger, inden man har behov for at modtage sygedagpenge
 • Arbejdet i minimum 74 inden for den otte uger lange periode

Hvis man ikke lever op til kravene om at modtage sygedagpenge fra ens arbejdsgiver, kan man modtage penge fra kommunen i stedet. Her er der dog også nogle krav, før man har ret til modtage sygedagpenge.

 

Krav for at kunne modtage sygedagpenge fra kommunen

For at modtage sygedagpenge fra kommunen, skal man leve op til følgende krav:

 • Være i beskæftigelse på ens første sygedag
 • Have arbejdet i minimum 240 timer inden for de seneste 6 måneder (op til første sygedag). I de 6 måneder skal man have arbejdet min. 40 timer om måneden i minimum 5 af månederne

eller

 • Have haft ret til at modtage arbejdsmarkedsydelse eller almindelige dagpenge, hvis man ikke har været syg

eller

 • Have afsluttet en erhvervsuddannelse af minimum 18 måneders varighed inden for den seneste måned

eller

 • Være elev i en lønnet arbejdspraktik i forbindelse med din uddannelse

eller

 • Være ansat i et fleksjob

eller

 • Have en sygdom, der skyldes en anerkendt arbejdsskade

specielt for selvstændige

Som selvstændig har man som hovedregel ret til sygedagpenge efter to ugers sygdom. Det er altid kommunen, der udbetaler sygedagpenge.

Satserne for sygedagpenge kan ses her.

Sygedagpenge udbetales bagud.

For at modtage sygedagpenge på normal vis (fra 14. sygedag), skal man leve op til følgende:

 • Have drevet selvstændig virksomhed i minimum 6 måneder inden for de seneste 12 måneder
 • Have arbejdet minimum 18,5 timer pr. uge inden for de 6 ud af 12 måneder
 • Have arbejdet minimum 18,5 timer pr. uge inden for den seneste måned op til ens sygemelding
 • Hvis man har drevet selvstændig virksomhed i mindre end seks måneder, bliver perioder, hvor man har været i job, medregnet.

Hvis man er ansat i et anpartsselskab (ApS) eller aktieselskab (A/S) og selv er ejer eller medejer, betragtes man som lønmodtager jf. sygedagpengeloven. Det betyder, at reglerne for og kravene til sygedagpenge til lønmodtagere gælder.

Hvis man vil være sikker på at kunne få sygedagpenge, kan man tegne en Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende via det offentlige. Den giver dig ret til sygedagpenge allerede fra din første eller tredje fraværsdag.

Kontakt din kommune, hvis man vil søge sygedagpenge.

Se mere på Virk.dk.

specielt for ledige

Som ledig har man som hovedregel ret til sygedagpenge fra ens første sygdomsdag, hvis man ikke kan arbejde pga. sygdom eller en skade. Det er normalt ens a-kasse, der skal udbetale sygedagpenge for de første 14 kalenderdage af ens sygdomsperiode. Derefter overtager kommunen udbetaling af sygedagpengene.

Sygedagpenge udbetales bagud.

Som udgangspunkt skal man bo i Danmark og betale skat af ens indtægt i Danmark for at have ret til sygedagpenge. Der kan dog være undtagelser, hvis man bor i et andet EU-land, eller hvis man flytter inden for EU eller til et land, som Danmark har en aftale med.

Man skal også have en vis tilknytning til arbejdsmarkedet. Hvis man er ledig, men lever op til et af følgende punkter, har man ret til sygedagpenge fra kommunen:

 • Have haft ret til at modtage arbejdsmarkedsydelse eller almindelige dagpenge, hvis man ikke har været syg

eller

 • Have afsluttet en erhvervsuddannelse af minimum 18 måneders varighed inden for den seneste måned

eller

 • Være elev i en lønnet arbejdspraktik i forbindelse med ens uddannelse

eller

 • Have en sygdom, der skyldes en anerkendt arbejdsskade

endnu ikke medlem?

bliv medlem